content

Infectieziekten Bulletin: februari 2015, jaargang 26, nummer 2

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week
4; 2015

Totaal

t/m week
4; 2014

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

42 64 57 46 78
           

Groep B2

         

Buiktyfus

0

0 0 0

3

Cholera

1 0 0 0 0

Hepatitis A

21

8

3

2 3

Hepatitis B acuut

11 7 3 2 8

Hepatitis B chronisch

81 52 17 13 66

Hepatitis C acuut

2 2 1 1 4

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11 18 10 10 13

Kinkhoest

607 508 182 147 365

Mazelen

0 0 0

0

37

Paratyfus A

2

0 0 0 0

Paratyfus B

0 0

0

0

1

Paratyfus C

0 0 0 0 0

Rubella

0 0 0 0 0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

43 33 19 13

36

Shigellose

25 13 8 7 18

Voedselinfectie

2 4 1 0 3
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0 0

Bof

0

0

0

0

10

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

1 0

0

0

Cikungunya^

0

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

2

0

0 1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2 1 1

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5 4 1 1 3

Legionellose

10 13 6

6

10

Leptospirose

5 0 1 1 1

Listeriose

3

6

3

2

11

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0

0 0 0

Malaria

17 10 6 6 12

Meningokokkenziekte

4 7 1 1 5

Psittacose

2 0 0 0 2

Q-koorts

1

1

0 0 0

Tetanus

0

0

1

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0 0

0

0

3

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer
laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.