feb 2016

Infectieziekten Bulletin, jaargang 27, nummer 2, februari 2016

Meldingen Wet publieke gezondheid
 

 

 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-53

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week

4; 2016

Totaal

t/m week

4; 2015

Groep A
 
       
 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0
 

0

0

0

Pokken
 

0
 

0
 

0

0

0

Polio
 

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))
 

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts
 

0
 

0

0
 

0

0
 

 
 
       

Groep B1
 


 
 
 
 
 

Difterie
 

0

1

1

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza
 

0

0

0

0

0

Pest
 

0

0

0

0

0

Rabiƫs

0

0

0

0

0

Tuberculose

66 76
 
77 77 47
 
 

 

 

 

 

Groep B2
 


 

 
   
 

Buiktyfus
 

0
 

1
 
0
 
0
 
2
 

Cholera
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

Hepatitis A

17

5
 

5

5
 
6
 

Hepatitis B acuut

8
 
6
 
3
 
3
 
5
 

Hepatitis B chronisch

72
 
61
 
49
 
49
 
61
 

Hepatitis C acuut

4
 
2
 
3
 
3
 
3
 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 

6
 
11
 
7
 
7
 
18
 

Kinkhoest
 

317
 
429
 
171
 
171
 
651
 

Mazelen

0
 
1
 
0
 

 0

0
 

Paratyfus A

0

0
 
0
 
0
 
1
 

Paratyfus B

2
 
2
 

 0

0

1
 

Paratyfus C

0
 
0
 
0
 
0
 
1
 

Rubella
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*
 

48
 
43
 
32
 
32
 

41

Shigellose
 

47
 
30
 
10
 
10
 
24
 

Voedselinfectie
 

2
 
2
 
2
 
2
 

1


 

 
 

 

 

 
 

Groep C
 

 
 

 

 

 

Antrax
 

0
 

0
 

0
 

0
 
0
 

Bof
 

2

1

3

3
 

1

Botulisme
 

0
 
0
 

0

0

0
 

Brucellose
 

0

2
 
0
 

0

0
 

Chikungunya^
 

0

0

0

0

24
 

Dengue^
 

0

0

0

0

18
 

Gele koorts
 

0

0

0

0

0
 

Hantavirusinfectie
 

1

1

0

0
 
1
 

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 

4

0
 
2
 
2
 
2

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

4
 
5
 
2
 
2
 
3
 

Legionellose
 

16
 
11
 
16
 

16

21
 

Leptospirose
 

13
 
1
 
0
 
0
 
1
 

Listeriose
 

8
 

7

4
 

4

4
 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)
 

0

0

0
 
0
 
1
 

Malaria

25
 
39
 
19
 
19
 
8
 

Meningokokkenziekte
 

9
 
11
 
3
 
3
 
6
 

Psittacose
 

2
 
3
 
2
 
2
 
1
 

Q-koorts
 

2

1

0
 
0
 
0
 

Tetanus
 

0

0

0

0

1
 

Trichinose
 

0
 

0

0

0

0
 

Westnijlvirusinfectie
 

0
 

0

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek
 

0
 
0
 

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0
 

0

0
 

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en

ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze

datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is

onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer

laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.