content

Infectieziekten Bulletin: november-december 2015, jaargang 26, nummer 9-10

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week
40; 2015

Totaal

t/m week
40; 2014

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

2

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

1

0

0

2

2

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

1

Tuberculose

69 75 60 690 699
           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

1 0 7 18

Cholera

1 0 0 1 2

Hepatitis A

5

4

4

40 62

Hepatitis B acuut

12 2 0 58 101

Hepatitis B chronisch

60 42 29 638 813

Hepatitis C acuut

4 5 3 49 44

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

10 5 5 139 116

Kinkhoest

445 337 145 5047 6626

Mazelen

0 0 0

 6

135

Paratyfus A

2

0 0 4 7

Paratyfus B

2 1

 1

12

7

Paratyfus C

0 1 1 3 0

Rubella

0 0 0 0 2

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

89 79 30 509

584

Shigellose

48 63 14 290 279

Voedselinfectie

3 1 1 19 20
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0 0

Bof

2

5

5

79

39

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

1

0 0

3

0

Chikungunya^

0

0

0

24

18

Dengue^

0

0

0

25

8

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

4 30

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

4 0 12 14

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0 2 2 26 26

Legionellose

72 70 22

294

302

Leptospirose

8 11 1 37 80

Listeriose

5

5

1

47

77

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

0 2 1

Malaria

28 41 19 204 233

Meningokokkenziekte

2 2 1 54 62

Psittacose

5 4 0 36 35

Q-koorts

1

1

0 14 21

Tetanus

0

0

0

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0 1

0

6

16

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.