content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 1, januari 2013

content

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
41-44

Totaal

week
45-48

Totaal

week 
49-52

Totaal

t/m week 
52 (2012)

Totaal

t/m week 
52 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

55

62

37

818

1030

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

0

0  16

20

Cholera

0

0 0

3

3

Hepatitis A

12

19

6

120

134

Hepatitis B acuut

12

20 4

158

 197

Hepatitis B chronisch

98   

87

47

1238

1759

Hepatitis C acuut

1

2

2

50  78

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

15 6

11

173

205

Kinkhoest

552 322  175 13182 7574

Mazelen

0 0

0

10

 52

Paratyfus A

0

1

0

23

14

Paratyfus B

2

0

0

16

28

Paratyfus C

0

0

0

3

1

Rubella

0

0

0

1

3

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie*

66

40

26

 842

694

Shigellose

74

81 25 714

626

Voedselinfectie

10 8 1 49 52

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

9

6

2

392

672

Botulisme

0

0

0

2

0

Brucellose

0

1

0

3

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

2

0

23

8

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

1

0

20

22

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3

2

3 40

57

Legionellose

22

22

11

289

355

Leptospirose

3

3

1

44

34

Listeriose

3

7

 1

63

96

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

1 10

Malaria

17 9

6

185 276

Meningokokkenziekte

7 6 7 102 112

Psittacose

2

4

1

42

88

Q-koorts

4

0

0

64

94

Tetanus

0

1

0

2

6

Trichinose

0

0

0

0

1

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

23

40

Ziekte van Creutsfeldt-Jacob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.