IB januari 2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 1, januari 2017

Infectieziekte

Totaal

week

41–44

Totaal

week

45–48

Totaal

week

49–52

Totaal

t/m week

52; 2016

Totaal

t/m week

52; 2015

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

1

1

5

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

1

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

59

67

77

902

902

 

Groep B2

Buiktyfus

2

0

1

17

17

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

7

17

5

77

79

Hepatitis B Acuut

11

11

7

99

108

Hepatitis B Chronisch

81

80

85

911

1007

Hepatitis C Acuut

6

4

3

41

70

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6

6

12

184

171

Kinkhoest

299

333

574

5301

6672

Mazelen

0

0

0

6

7

Paratyfus A

0

0

0

11

6

Paratyfus B

4

2

2

28

23

Paratyfus C

0

0

0

0

4

Rubella

1

0

0

0

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

59

50

52

566

754

Shigellose

60

48

34

437

476

Voedselinfectie

2

2

3

27

29

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

3

2

1

70

87

Botulisme

0

0

0

2

0

Brucellose

1

0

3

4

9

Chikungunya^

0

0

0

10

24

Dengue^

0

0

0

4

25

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

1

1

31

10

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

3

0

27

17

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

4

6

5

40

43

Legionellose

43

16

14

444

438

Leptospirose

4

14

2

90

86

Listeriose

7

9

8

94

71

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

5

11

Malaria

43

26

39

243

344

Meningokokkenziekte

16

9

12

139

94

Psittacose

0

2

3

55

47

Q-koorts

2

2

1

13

20

Tetanus

0

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Klassiek

1

2

3

15

24

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is sinds 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test. Deze test detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 3166.