ib januari 2016

Infectieziekten Bulletin, jaargang 27, nummer 11, januari 2016

Meldingen Wet publieke gezondheid
 

 

 

Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-53

Totaal

t/m week

53; 2015

Totaal

t/m week

53; 2014

Groep A
 
       
 

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0
 

0

2

0

Pokken
 

0
 

0
 

0

0

0

Polio
 

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))
 

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts
 

0
 

0

0
 

0

1
 

 
 
       

Groep B1
 


 
 
 
 
 

Difterie
 

0

0

0

3

2

Humane infectie met dierlijk influenza
 

0

0

0

0

0

Pest
 

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

1

Tuberculose

56 61
 
72 890 859
 
 

 

 

 

 

Groep B2
 


 

 
   
 

Buiktyfus
 

1
 

0
 
1
 
14
 
20
 

Cholera
 

0
 
0
 
0
 
1
 
3
 

Hepatitis A

7

13
 

4

73
 
105
 

Hepatitis B acuut

7
 
3
 
2
 
84
 
141
 

Hepatitis B chronisch

67
 
59
 
19
 
882
 
1067
 

Hepatitis C acuut

5
 
2
 
0
 
64
 
53
 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 

6
 
6
 
7
 
165
 
149
 

Kinkhoest
 

251
 
211
 
118
 
6064
 
9054
 

Mazelen

0
 
0
 
0
 

 7

140
 

Paratyfus A

2

0
 
0
 
6
 
9
 

Paratyfus B

3
 
2
 

 1

21

8
 

Paratyfus C

0
 
0
 
0
 
4
 
0
 

Rubella
 

1
 
0
 
0
 
1
 
2
 

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*
 

59
 
40
 
21
 
706
 

753

Shigellose
 

57
 
44
 
9
 
446
 
360
 

Voedselinfectie
 

2
 
2
 
1
 
26
 

28


 

 
 

 

 

 
 

Groep C
 

 
 

 

 

 

Antrax
 

0
 

0
 

0
 

0
 
0
 

Bof
 

2

2

0

86
 

40

Botulisme
 

0
 
0
 

0

0

0
 

Brucellose
 

1

0
 
0
 

5

1
 

Chikungunya^
 

0

0

0

24

61
 

Dengue^
 

0

0

0

25

13
 

Gele koorts
 

0

0

0

0

0
 

Hantavirusinfectie
 

1

1

1

10
 
37
 

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 

3

4
 
0
 
17
 
19

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

4
 
4
 
3
 
40
 
39
 

Legionellose
 

41
 
13
 
3
 

421

370
 

Leptospirose
 

2
 
8
 
0
 
71
 
104
 

Listeriose
 

7
 

7

5
 

66

92
 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)
 

0

0

0
 
6
 
3
 

Malaria

42
 
25
 
23
 
323
 
284
 

Meningokokkenziekte
 

16
 
9
 
2
 
83
 
81
 

Psittacose
 

0
 
1
 
2
 
42
 
41
 

Q-koorts
 

2

2

0
 
19
 
26
 

Tetanus
 

0

0

0

1

0
 

Trichinose
 

0
 

0

0

0

0
 

Westnijlvirusinfectie
 

0
 

0

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek
 

0
 
0
 

0

9

24
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0
 

0

0
 

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en

ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze

datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is

onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer

laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.