content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 3, maart 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
49-52

Totaal

week
1-4

Totaal

week 
5-8

Totaal

t/m week  
8 (2013)

Totaal

t/m week  
8 (2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

44

67

53

120

142

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

0

1

0

1

Cholera

0

0 0

0

0

Hepatitis A

8

3

9

12

10

Hepatitis B acuut

17

9 19

28

31

Hepatitis B chronisch

87

66

83

149

328

Hepatitis C acuut

3

3

4

7 11

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17 28

29

57

44

Kinkhoest

393 331  231 562 2005

Mazelen

0 1

7

8

 0

Paratyfus A

1

2

1

3

Paratyfus B

0

1

0

1

0

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

48

44

40

84

93

Shigellose

40

51 31 82

72

Voedselinfectie

1 1 7 8 8

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

6

7

14

21

105

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

1

1

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1

2

3

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

6

6

5 11

6

Legionellose

28

15

7

22

37

Leptospirose

2

2

2

4

2

Listeriose

5

7

 4

11

5

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

2

0

2 0

Malaria

12 15

9

24 17

Meningokokkenziekte

11 19 17 36 19

Psittacose

2

2

1

3

3

Q-koorts

1

3

1

4

6

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

1

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

5

1

6

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.