maart 2016

Infectieziekten Bulletin: maart 2016, jaargang 27, nummer 3

Meldingen Wet publieke gezondheid
 

 

 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week

8; 2016

Totaal

t/m week

8; 2015

Groep A
 

 

 

 

 


 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0
 

0

0

0

Pokken
 

0
 

0
 

0

0

0

Polio
 

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))
 

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts
 

0
 

0

0
 

0

0
 

 


 

 

 

 

 

Groep B1
 


 

 


 

 


 

Difterie
 

1

1

0

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza
 

0

0

0

0

0

Pest
 

0

0

0

0

0

Rabiƫs

0

0

0

0

0

Tuberculose

76 82
 
63 145 106

 


 

 

 

 

 

Groep B2
 


 

 

 

 


 

Buiktyfus
 

1
 

0
 
0
 
0
 
3
 

Cholera
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

Hepatitis A

5

5
 

1

6
 
13
 

Hepatitis B acuut

6
 
3
 
1
 
4
 
10
 

Hepatitis B chronisch

71
 
55
 
21
 
76
 
139
 

Hepatitis C acuut

2
 
5
 
0
 
5
 
7
 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 

11
 
10
 
9
 
19
 
42
 

Kinkhoest
 

465
 
220
 
106
 
326
 
1312
 

Mazelen

1
 
 
 
0
 

0

0
 

Paratyfus A

0

0
 
0
 
0
 
2
 

Paratyfus B

2
 
0
 

0

0

3
 

Paratyfus C

0
 
0
 
0
 
0
 
1
 

Rubella
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*
 

45
 
34
 
10
 
44
 

80

Shigellose
 

32
 
16
 
6
 
22
 
46
 

Voedselinfectie
 

2
 
2
 
0
 
2
 

2


 

 


 

 

 

 

 

Groep C
 

 


 

 

 

 

Antrax
 

0
 

0
 

0
 

0
 
0
 

Bof
 

1

3

0

3
 

2

Botulisme
 

0
 
0
 

0

0

0
 

Brucellose
 

2

0
 
0
 

0

0
 

Chikungunya^
 

0

0

0

0

24
 

Dengue^
 

0

0

0

0

23
 

Gele koorts
 

0

0

0

0

0
 

Hantavirusinfectie
 

1

0

0

0
 
2
 

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 

0

1
 
1
 
2
 
2

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5
 
3
 
0
 
3
 
6
 

Legionellose
 

11
 
18
 
7
 

25

34
 

Leptospirose
 

2
 
0
 
0
 
0
 
3
 

Listeriose
 

7
 

6

3
 

9

8
 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)
 

0

0

0
 
0
 
1
 

Malaria

39
 
22
 
5
 
27
 
14
 

Meningokokkenziekte
 

11
 
5
 
5
 
10
 
10
 

Psittacose
 

3
 
2
 
1
 
3
 
5
 

Q-koorts
 

1

0

0
 
0
 
1
 

Tetanus
 

0

0

0

0

1
 

Trichinose
 

0
 

0

0

0

0
 

Westnijlvirusinfectie
 

0
 

0

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek
 

0
 
0
 

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0
 

0

0
 

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.