content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 6, juli 2012

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)).


Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle β-lactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.

In tabel 1 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
 
Tabel 1: Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 24, 2012
 
 

2011

2012

Totaal aantal MRSA-isolaten 1365 1243

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

48 40

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

574 517

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

791 726

Aantal screeningsisolaten

887 838

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

471 376

Isolaten uit ander materiaal

7 29

Tabel 2: meest frequent gevonden spa-types tot en met week 24, 2012
 

 

 

2011

2012

Veegerelateerd (ST 398)

t011

370 332

 

t108

98 92

 

t034

56 43

Niet veegerelateerd

t002

92 82

 

t008t

110 59

 

t1081

17 39


De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus proteïne A- (spa) gen. (2) Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 10 in 2012 en de aantallen daarvan in 2011.

Literatuur

  1. Harmsen D., H. Claus, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management. J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.
 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales))

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Doel van de surveillance is het voorkomen van CPE in kaart brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen.

CPE-surveillance
 

Micro-organismen

Gen

Aantallen tot en met week 24, 2012

Klebsiella pneumonia

IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan)

2

 

VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase)

1

 

NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)

3

 

OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48

5

Enterobacter spp species (species)

VIM

1

 

NDM

1

 

OXA 48

2

Escherichia coli

NDM

2

 

OXA-48

2

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase) (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas
    NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.