content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 8, oktober 2013

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVM.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 36

 

Micro-organismen

Gen

2012

2013

Klebsiella pneumonia

KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase)

5

8
 

NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)

5

2

 

VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase)

2

0

 

IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan)

0

1

 

OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48

6

18

Klebsiella oxytoca VIM

0

1

Enterobacter spp species (species)

OXA-48

2

1

 

NDM

1

0

 

VIM

1

0

E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)

OXA-48

4

12

 

VIM

0

2

 

NDM

3

7

Citrobacter

VIM

   

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen². Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 8 in 2013 en de aantallen daarvan in 2012.

Literatuur

  1. Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management.
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 30

 
 

2012

2013

Totaal aantal MRSA-isolaten 2197 2125

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

92 68

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

826 703

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1371 1422

Aantal screeningsisolaten

1453 1384

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

695 722

Isolaten uit ander materiaal

49 19

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 30

 
   

2012

2013

Veegerelateerd (ST 398)

t011

 539  449
 

t034

 72  100
 

t108

 132  86

Niet veegerelateerd

t008

 125  207
 

t002

 130  132
 

t1081

116 114

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33