Na een week training in Rotterdam en Londen vertrokken wij op 17 januari 2015 als kwartiermakers naar Sinje in Liberia om daar 1 van de 3 door Nederland gedoneerde mobiele laboratoria op te gaan zetten.

content

Auteur(s): E. Fanoy

Infectieziekten Bulletin: november-december 2015, jaargang 26, nummer 9-10

Op 19 januari, 3 uur eerder dan het mobiele laboratorium kwamen wij aan bij de Ebola Treatment Unit (ETU) van de hulporganisatie International Organisation for Migration in Sinje. Onder grote belangstelling van de lokale bevolking en medewerkers van de ETU werd de container geplaatst en de daarop volgende dagen richtten we het laboratorium in en leerden we hoe we kleine en grote problemen ter plekke moesten oplossen. Op 29 januari draaiden we een kwaliteitspanel van 10 monsters en nadat bleek dat we een foutloze analyse hadden gedaan, gingen we op 30 januari live en konden we de eboladiagnostiek van de regio gaan uitvoeren.

Het dagelijks werk werd gedaan in 2 teams. De monsterverpakkingen werden buiten het laboratorium ontvangen en gedecontamineerd. Dit was een secuur werkje omdat wij niet wisten of bij de afname de juiste decontaminatieprocedure was gevolgd. De gehele verpakking ging dus 10 minuten in 1% chloor en het aanvraagformulier werd gefotografeerd voor latere verwerking. In het laboratorium werd vervolgens de gedecontamindeerde verpakking via een sluisje de BSL3 biosafety level 3 (biosafety level 3) glove box ingevoerd. In de glove box werd de verpakking opgeknipt en gingen de afnamebuizen (bloed of swabs) opnieuw 10 minuten in 1% chloor. Als ook de buitenkanten van de buizen schoon zijn werd het bloed- of swabmedium gelyseerd door toevoeging van een viruslysisbuffer. Deze lysisbuffer zorgt ervoor dat het ebolavirus uit elkaar valt zodat het RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid) (ribonucleïnezuur) vrijkomt. Omdat er veel tijd ging zitten in decontaminatie en lysis duurt het opwerken van een set monsters al snel 1,5 tot 2 uur. Na de lysisstap konden de monsters uit de glovebox, en verder worden opgewerkt op het laboratorium. Hier vond dan de RNA-isolatie plaats en de real time- PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) (polymerase chain reaction). De gehele procedure nam 5 tot 6 uur in beslag.

In de eerste 2 dagen vonden we 2 sterk positieve monsters afkomstig van patiënten die behoorden tot een recent ebolacluster uit de sloppenwijk St. Pauls Bridge bij Monrovia. Beide patiënten overleden. Maar er was ook goed nieuws. In onze ETU zat een jongetje van 5 jaar samen met zijn moeder. Zij is genezen van ebola en met haar zoontje gaat het ook goed. Toen wij een paar dagen later zijn bloed testten bleek dat negatief te zijn. Vijf dagen voor onze missie erop zat arriveerde het tweede team. Toen ze waren ingewerkt zijn wij vertrokken richting Monrovia waar we een middag genoten van het strand alvorens weer naar Nederland af te reizen.

Auteurs

E. van Hannen, moleculair bioloog1, L. Oostendorp, analist2, J. Schelfaut, analist3, N. Berkeveld, analist4, E. Kucukkose, analist5

1. St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
2. Certe Medische Microbiologie, Groningen
3. Leids Universitair Medisch centrum
4. Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
5. LabMicTA, Hengelo