Dat handhygiëne een effectieve manier is om infecties te voorkomen is al bekend sinds Semmelweis. (1) Hoe handhygiëne moet worden uitgevoerd is vastgelegd in richtlijnen en protocollen. Deze richt-lijnen zijn ook in verpleeghuizen bekend maar de naleving ervan blijkt in de praktijk te wensen over te laten. (2,3) Om instellingen te helpen met een goed handhygiënebeleid, heeft de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) een toolkit over handhygiëne gemaakt. (4) De toolkit is echter vooral gericht op ziekenhuizen. Het projectteam Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)) heeft de toolkit daarom vertaald in het Nederlands en toegespitst op de verpleeghuissituatie. De tookit staat op www.sniv.nl.

content

Auteur(s): A. Haenen

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 6, juli 2012

 

Verpleeghuizen kunnen zelf aan de slag met de toolkit, samen met hun GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en/of adviseur infectiepreventie. De toolkit start met het invullen van een checklist. Op basis van de score op de checklist kunt u vervolgens zien welke tools (hulpmiddelen) er het beste ingezet kunnen worden. U kunt ook zelf tools toevoegen. Op dit moment zijn nog niet alle tools van deze WHO World Health Organization (World Health Organization)-handhygiënetoolkit vertaald, maar nieuw vertaalde tools worden gepubliceerd op de website van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen). SNIV is een initiatief van het RIVM en brengt sinds 2009 de infectieziekteproblematiek van verpleeghuizen in kaart door systematische surveillance en onderzoek. Het doel van SNIV is inzicht krijgen in de omvang van de infectieziekteproblematiek en in het vóórkomen van deze infecties in verpleeghuizen in Nederland. De informatie is toegankelijk voor verpleeghuizen. Verder biedt SNIV handvatten om de preventie en bestrijding van infectieziekten in het verpleeghuis te verbeteren. Meedoen aan SNIV? Meld u aan via sniv@rivm.nl.


De WHO hanteert 5 groepen van activiteiten die in de organisatie kunnen worden ingezet:
  1. Management ondersteuning en instellingsbrede samenwerking (System Change)
  2. Ondersteunende voorzieningen (Institutional safety climat) 
  3. Scholing en training (Training & Education) 
  4. Reminders op de werkplek (Reminders in the Workplace) 
  5. Evaluatie en feedback (Evaluation & Feedback)

In onderstaande figuur staat voor elke groep vermeld welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en welke tools gebruikt kunnen worden om deze activiteiten te ondersteunen.

 

 

 

 

 
Het projectteam SNIV bedankt alle verpleeghuizen die mee hebben gewerkt aan deze toolkit.

 

Auteur


A. Haenen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

 

Correspondentie


A.Haenen | Anja.Haenen@rivm.nl
 

Literatuur

 
  • Rotter M.L. “Semmelweis sesquicentennial: a little-noted anniversary of handwashing” 1998; Curr Opin Infect Dis 11:457-460
  • Handwashing Liaison group. “Handwashing: a modest measure-with big effects” 1999; BMJ 318: 686 
  • IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg). “Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande, Resultaat van geïntensiveerd toezicht 2005-2006”Den Haag, december 2006
  • World Health Organization (WHO). Multimodel Handhygiene improvement strategy: www.who.int