Hieronder vindt u een overzicht van de richtlijnen die betrekking hebben op andere settings dan Ziekenhuizen, Verpleeghuis-, woonhuis- en thuiszorg en Revalidatiecentra.


DISCLAIMER
Via dit gedeelte van de website van het  RIVM worden gepubliceerde WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u gedeeld. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader. Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk. Totdat het SRI een herziene richtlijn publiceert op haar eigen website zal de verlopen WIP- richtlijn hier beschikbaar blijven. De WIP-richtlijnen vervallen zodra er een SRI-richtlijn over hetzelfde onderwerp beschikbaar is; de corresponderende WIP-richtlijnen worden dan verwijderd.  Ga voor de nieuwe SRI-richtlijnen naar www.sri-richtlijnen.nl.