De richtlijnen zijn in 2010 opgesteld in samenwerking met de Werkgroep Infectie Preventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie) en met een bijdrage van onderstaande organisaties: Adviseurs-infectiepreventie in de Psychiatrie Delta Psychiatrisch Centrum GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam GGD Gooi en Vechtstreek GGD Hart voor Brabant GGZgeestelijke gezondheidszorg Reinier van Arkel groep