Gepubliceerde WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijnen voor Revalidatiecentra

Hieronder vindt u de verzameling gepupliceerde WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijnen uit de bibliotheek voor infectiepreventie in Revalidatiecentra.


DISCLAIMER
De WIP gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.
U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader.
Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.