Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Verschillende Nederlandse laboratoria voeren bijzondere diagnostiek uit voor Borrelia. De diagnostiek van Borrelia is gericht op verschillende species. Maak hier uw keuze voor welk Borrelia species u diagnostiek wilt laten uitvoeren.