Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Er zijn geen gegevens bekend waaruit zou blijken dat lymeziekte bij zwangeren een ander beloop heeft vergeleken met niet-zwangeren.

Risico voor ongeboren kind

Gebaseerd op dierexperimenteel onderzoek en naar analogie met een andere door spirocheten veroorzaakte ziekte (syfilis) bestaat er een kans op overdracht van Borrelia van moeder op kind (verticale transmissie) als de moeder lymeziekte oploopt voor of tijdens de zwangerschap. Desondanks is humane congenitale lymeziekte zeldzaam - zelfs in endemische gebieden - en is het verband tussen de incidenteel beschreven aangeboren afwijkingen en een in de zwangerschap doorgemaakte lymeziekte niet duidelijk.

Risico voor pasgeborene

Voor zover bekend speelt directe besmetting van mens op mens (met uitzondering van verticale transmissie, zie 'risico's voor het ongeboren kind') geen rol van betekenis. Er is dus geen besmettingsgevaar voor pasgeborenen met een moeder met lymeziekte.

Naar de folder over zwangerschap en infecties


Vragen en antwoorden professionals

 

Mag DEET diethyltoluamide (diethyltoluamide) gebruikt worden tijdens de zwangerschap en lactatie?

Sommige gebruiksvoorschriften ontraden het gebruik bij zwangerschap. Dit advies is op verzoek van de fabrikant opgenomen, maar ook voor deze middelen is de toepassing bij zwangerschap als veilig beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gebruik van DEET 30% en meer wordt niet geadviseerd voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft kunt u wel insectenwerende middelen gebruiken die maximaal 20% DEET bevatten. Het beste is om deze middelen zo min mogelijk te gebruiken door bijvoorbeeld zo veel mogelijk bedekkende kleding te dragen en de insectenwerende middelen af te wassen zodra u weer in een muggenvrije ruimte komt. Tekencontrole blijft belangrijk.

Een zwangere heeft een tekenbeet gehad. Wat is het beleid?

Antibiotische behandeling van de zwangere met lymeziekte lijkt het risico op een congenitale lymeziekte nog verder te beperken. De CBO-richtlijn adviseert de voor- en nadelen van chemoprofylaxe met de patiënte te bespreken indien de teek langer dan 24 uur aangehecht heeft gezeten en dan gezamenlijk tot een besluit te komen.

Welke diagnostiek wordt ingezet bij een zwangere met klachten?

Bij zwangere vrouwen wordt dezelfde diagnostiek ingezet als bij niet-zwangeren.

Hoe is de diagnose congenitale lymeziekte te stellen?

Net als andere IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G)-antistoffen passeren Borrelia-specifieke IgG-antistoffen de placenta, IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M)-antistoffen daarentegen niet. Bij verdenking op een congenitale lymeziekte moeten IgM-antistoffen bij de pasgeborene worden bepaald (niet in navelstrengbloed).

Wat is de behandeling van lymeborreliose tijdens de zwangerschap?

Zie voor uitgebreide informatie over de antibiotische behandeling, inclusief kinderdosering, de website van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid en de CBO-richtlijn Lymeziekte.