Kinkhoest

Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vaccinatie tegen kinkhoest wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma. Hierdoor is het aantal kinderen dat overlijdt aan kinkhoest sterk afgenomen.  

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hoestbuien ontstaan. Deze hoestbuien kunnen 3-4 maanden aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen.

Ziekteverschijnselen

Typische kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit kan uitlopen op langdurige hoestbuien, waarbij taai slijm wordt opgehoest. Het langdurige hoesten kan gevolgd worden door een piepende inademing. Soms moet de patiënt braken. Kinkhoest kan ook leiden tot longontsteking. 

Bij jonge baby's kan kinkhoest ernstig verlopen. Zij kunnen zuurstoftekort of hersenbloedingen krijgen, waardoor hersenbeschadiging kan optreden. 

Sommige mensen met kinkhoest hebben niet de typische ziekteverschijnselen zoals hierboven beschreven. Oudere (gevaccineerde) kinderen en volwassenen hoesten vaak alleen langdurig. Heel jonge baby’s kunnen soms stoppen met ademhalen of blauw verkleuren, zonder daarbij veel te hoesten. 

Besmetting

Mensen kunnen elkaar besmetten via het hoesten. De grootste besmettingsbron voor pasgeboren baby’s is de moeder, gevolgd door oudere broertjes en zusjes. Iemand kan meerdere keren in zijn leven kinkhoest krijgen. Een infectie met de kinkhoestbacterie beschermt dus niet tegen een volgende infectie met deze bacterie.

Vaccinatie

Vanaf 1957 krijgen alle kinderen in Nederland een vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Van de Nederlandse kinderen is ongeveer 95% tegen kinkhoest ingeënt (2017). Vaccinatie geeft bescherming gedurende een aantal jaar, maar niet volledig. Daarom worden niet alleen baby's, maar ook jonge kinderen gevaccineerd tegen kinkhoest. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw neemt kinkhoest toe, ook onder volwassenen. Onderzoek naar betere kinkhoestvaccins is van belang.

Bij jonge baby’s kan de ziekte heel ernstig verlopen, soms zelf met overlijden als gevolg. Daarom krijgen alle zwangere vrouwen vanaf medio 2019 een kinkhoestvaccinatie aangeboden. Door zwangere vrouwen te vaccineren zijn jonge baby's vanaf de geboorte meteen beschermd . Kijk verder op de pagina over kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen.

Hoe vaak komt kinkhoest voor in Nederland?

Sinds 1996 komt kinkhoest vaker voor, ook onder volwassenen (Figuur 1 en 2). In 2012 was er een piek met 83 meldingen van kinkhoest per 100.000 mensen. In 2014, 2015 en 2016 waren dit respectievelijk 55, 39 en 33 meldingen per 100.000. Voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2017 laten zien dat er 26 meldingen van kinkhoest zijn per 100.000 mensen. De actuele situatie van kinkhoest in Nederland is te zien in de Atlasinfectieziekten.

Kinkhoestmeldingen per jaar

Figuur 1. Meldingen van kinkhoest van 1976-2016
Figuur 1. Meldingen van kinkhoest van 1976-2016.

Kinkhoestmeldingen per jaar per leeftijdsgroep

Figuur 2. Aantal meldingen van kinkhoest per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep van 2005-2016
Figuur 2. Aantal meldingen van kinkhoest per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep van 2005-2016.

Aantallen tot en met 1988 zijn gebaseerd op meldingsdatum. Aantallen vanaf 1989 zijn gebaseerd op 1ste ziektedag. Vanaf 1988 mochten alleen meldingen waarbij de bacterie was aangetoond of waarbij een positieve 2-puntserologie was vast gesteld gemeld worden. Vanaf 1997 mochten ook meldingen met een positieve 1-puntserologie weer worden gemeld.

Dankzij vaccinatie is het aantal sterfgevallen als gevolg van kinkhoest erg laag. Elke 2 tot 4 jaar is er een extra piek in het aantal kinkhoestmeldingen. Jonge, nog niet (volledig) gevaccineerde baby’s overlijden soms aan kinkhoest. Zie ook Informatie voor professionals over maternale kinkhoestvaccinatie.

Kinkhoeststerfte per jaar

Figuur 3. Kinkhoest sterfte van 1905-1956 en 1957-2016
Figuur 3. Kinkhoest sterfte van 1905-1956 en 1957-2016.

Meer informatie en bronnen zie LCI-richtlijn kinkhoest (pertussis).
Informatie voor professionals over maternale kinkhoestvaccinatie en vaccinatie voor volwassenen.

Patiëntervaring kinkhoest

Download deze video

Home / Onderwerpen / K / Kinkhoest

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu