Hier vinden zorgprofessionals informatie over de kinkhoest, zoals de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn en diagnostiek Kinkhoest.