Sinds 1996 komt kinkhoest vaker voor in Nederland, ook onder volwassenen. Elke 2 tot 4 jaar is er een piek in het aantal kinkhoestmeldingen. Op deze pagina staan de actuele cijfers over kinkhoest in Nederland. 

Update: 26 juni 2024

In de afgelopen twee weken werden meer dan 1.200 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan zo’n 50 baby’s. Dit aantal is nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Wel daalt het aantal meldingen van kinkhoest langzaam aan in de meeste leeftijdsgroepen. Bij baby's is deze daling minder duidelijk. Het totaal aantal kinkhoestmeldingen met een eerste ziektedag in 2024 is nu bijna 13.000. Daarbij gaat het om 596 baby’s. In juni is het overlijden van een vijfde baby door kinkhoest gemeld bij het RIVM. Eerder dit jaar werd het overlijden van vier baby’s en twee mensen ouder dan 70 jaar gemeld bij het RIVM.

Ziekenhuisopname en vaccinatie

Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd iets meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit iets minder dan een kwart. Van de gemelde baby’s van 0-2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 90% niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (86-93%). Van de gemelde baby’s van 3-11 maanden met een bekende vaccinatiestatus was 81% niet (volledig voor hun leeftijd) gevaccineerd.

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn lijkt het totaal aantal huisartsenconsulten voor kinkhoestklachten ook voorzichtig te dalen in alle leeftijdsgroepen.

Lees meer over kinkhoest

Update: 12 juni 2024

In de afgelopen twee weken werden bijna 1.500 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan zo’n 50 baby’s. Dit aantal is nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Wel lijkt het aantal meldingen van kinkhoest voorzichtig te daling in alle leeftijdsgroepen. Het totaal aantal kinkhoestmeldingen met een eerste ziektedag in 2024 is nu 11.732. Daarbij gaat het om 520 baby’s.

Of het aantal meldingen werkelijk daalt, is moeilijk te zeggen. Dit komt omdat sommige meldingen later binnen komen. Voor baby’s is de tijd tussen de eerste ziektedag en de meldingsdatum het kleinst: ongeveer 2 weken. Voor volwassenen duurt dit vaak langer. In april en mei was het aantal baby’s lager dan in de maanden daarvoor (kijkend naar de eerste ziektedag).

Ziekenhuisopname en vaccinatie

Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd iets meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit iets minder dan een kwart.
Van de gemelde baby’s van 0-2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 90% niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (87-94%). Van de gemelde baby’s van 3-11 maanden met een bekende vaccinatiestatus was 82% niet (volledig voor hun leeftijd) gevaccineerd. 

In mei zijn geen nieuwe overlijdens aan kinkhoest gemeld bij het RIVM. Eerder dit jaar werd het overlijden van vier baby’s en twee mensen ouder dan 70 jaar gemeld bij het RIVM.

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn lijkt het totaal aantal huisartsenconsulten voor kinkhoestklachten ook voorzichtig te dalen, hoewel dit bij specifieke leeftijdsgroepen niet het geval lijkt te zijn. Zo blijft bij  kinderen tussen 0-4 jaar het aantal huisartsenconsulten stabiel. 


Update: 29 mei 2024

In de afgelopen twee weken werden ruim 1600 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan ongeveer 70 baby’s.  
Deze aantallen zijn nog steeds hoog in vergelijking met alle jaren sinds de invoering van de meldplicht in 1975. In 2024 zijn tot en met 26 mei in totaal 10.270 mensen gemeld met kinkhoest, waarvan 497 baby’s. Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd iets meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit ongeveer een kwart.

Van de gemelde baby's van 0-2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 91% niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (90-95%). Van de gemelde baby’s van 3-11 maanden met een bekende vaccinatiestatus was 84% niet (volledig voor hun leeftijd) gevaccineerd.

In mei zijn geen nieuwe overlijdens aan kinkhoest gemeld bij het RIVM. Eerder dit jaar werd het overlijden van vier baby’s en twee mensen ouder dan 70 jaar gemeld bij het RIVM.

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat het aantal patiënten dat met kinkhoestklachten bij de huisarts komt de laatste weken wat afneemt.   


Update: 15 mei 2024

Het aantal meldingen van mensen met kinkhoest bij het RIVM blijft hoog. In de afgelopen twee weken werden ruim 1400 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan ongeveer 50 baby's. Deze aantallen zijn heel hoog in vergelijking met alle jaren sinds de invoering van de meldplicht in 1975. In 2024 zijn tot en met 12 mei in totaal 8.625 mensen gemeld met kinkhoest, waarvan 426 baby's. Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd iets meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit iets meer dan een kwart.

Van de gemelde baby's van 0-2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 90% niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (90-95%). Van de gemelde baby’s van 3-11 maanden met een bekende vaccinatiestatus was 85% niet (volledig voor hun leeftijd) gevaccineerd.

In de eerste helft van mei zijn geen nieuwe overlijdens aan kinkhoest gemeld bij het RIVM. Eerder dit jaar werd  het overlijden van vier baby’s en twee mensen ouder dan 70 jaar gemeld bij het RIVM.

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat het aantal patiënten dat met kinkhoestklachten bij de huisarts komt, is gedaald de afgelopen twee weken, vooral bij jonge kinderen van 0-4 jaar. 


Update: 1 mei 2024

Het wekelijks aantal meldingen van mensen met kinkhoest bij het RIVM is nog steeds erg hoog. Net als de eerste twee weken van april werden er in de afgelopen twee weken zo’n 1.800 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan ongeveer 50 baby's. Deze aantallen zijn heel hoog in vergelijking met alle jaren sinds de invoering van de meldplicht in 1975. De meerderheid van deze mensen werd al voor april ziek. In 2024 zijn tot 29 april in totaal 7.187 mensen gemeld met kinkhoest, waarvan 375 baby's1. Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit iets meer dan een kwart. 

Van  de gemelde baby's van 0-2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 90% niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele van de baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (90-95%). Van de gemelde baby’s van 3-11 maanden met een bekende vaccinatiestatus was 88% niet (volledig voor hun leeftijd) gevaccineerd.

In de tweede helft van april kreeg het RIVM een melding van het overlijden van iemand ouder dan 70 jaar met kinkhoest. Eerder dit jaar werd al het overlijden van vier baby’s en een persoon ouder dan 80 jaar gemeld bij het RIVM.  

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt het aantal patiënten dat met kinkhoestklachten bij de huisarts komt weer hoog na twee weken daling, met name bij jonge kinderen van 0-4 jaar.


17 april 2024: nog steeds stijging kinkhoestmeldingen 

Het wekelijks aantal meldingen van mensen met kinkhoest bij het RIVM stijgt nog steeds. In de eerste twee weken van april werden in totaal ruim 1800 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan ongeveer 50 baby's. De meerderheid van deze mensen werd al voor april ziek. In 2024 zijn tot 15 april in totaal 5303 mensen gemeld met kinkhoest, waarvan 276 baby's. Deze aantallen zijn heel hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Ook vergeleken met de jaren voor de coronapandemie. Bijna de helft van alle baby's met kinkhoest werd opgenomen in het ziekenhuis.  

De kinkhoestmeldingen komen uit het hele land. Het aantal gemeenten met baby's met kinkhoest neemt nog steeds toe. In sommige gemeenten zijn in 2024 naar verhouding meer mensen en baby's gemeld met kinkhoest dan in andere gemeenten.  

In april kreeg het RIVM ook een melding van het overlijden van iemand ouder dan 80 jaar met kinkhoest. Eerder dit jaar werd al het overlijden van vier baby's gemeld bij het RIVM.  

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat huisartsen de laatste 1-2 weken iets minder patiënten zien met kinkhoest. Ook het aantal kinderen dat met kinkhoestklachten naar de huisarts gaat neemt voorzichtig af. 


3 april 2024: aantal meldingen kinkhoest stijgt nog steeds 

Het RIVM ziet het aantal meldingen van mensen met kinkhoest nog steeds stijgen. In totaal zijn in de eerste maanden van 2024 (januari tot  en met maart) meer dan 3.600 meldingen binnengekomen van mensen met kinkhoest, waarvan 228 zuigelingen. De helft van deze jonge kinderen komt in het ziekenhuis terecht. Sommige baby’s overlijden aan de gevolgen van de ziekte.  

Vaccinatie van zwangeren en pasgeboren baby’s is de belangrijkste manier om ernstige kinkhoest onder zuigelingen te voorkomen. Een zwangere die de vaccinatie op tijd haalt (22-wekenprik) is beschermd tegen kinkhoest. Ook de baby is dan meteen na de geboorte beschermd. De vaccinatie voorkomt bij 9 van de 10 baby’s jonger dan 3 maanden een kinkhoestinfectie.

Verder blijft het RIVM mensen die hoesten en snotteren oproepen om contact met hoogzwangeren en pasgeboren baby’s te vermijden. 


15 maart 2024: Aantal meldingen blijft stijgen, tenminste vier baby’s overleden

Het aantal meldingen van kinderen met kinkhoest blijft stijgen. Eerder meldde het RIVM al zorgen te hebben over de stijging. Sindsdien krijgt het RIVM ongeveer 200-300 meldingen per week van kinderen met kinkhoest. Daarbij gaat het om minimaal 20 baby’s (kinderen jonger dan 1 jaar) per week. Ongeveer de helft van de baby’s met kinkhoest werd afgelopen weken opgenomen in het ziekenhuis. Bij het RIVM is in de periode februari-maart het overlijden van vier baby’s aan de gevolgen van kinkhoest gemeld.  

De stijging van het aantal baby’s met kinkhoest is in het hele land zichtbaar. Eerder was de stijging te zien in de bible belt. Ongeveer 85% van de baby’s was niet voldoende beschermd tegen kinkhoest omdat de baby en/of de moeder niet gevaccineerd was.  

Vaccinatie van zwangeren(externe link) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) en pasgeboren baby’s is de belangrijkste manier om kinkhoest te voorkomen. Een zwangere die de vaccinatie op tijd haalt (22-wekenprik) is beschermd tegen kinkhoest. Ook de baby is dan meteen na de geboorte beschermd. De vaccinatie voorkomt bij 9 van de 10 baby’s jonger dan 3 maanden een kinkhoestinfectie. 

Verder blijft het RIVM mensen die hoesten en snotteren oproepen om contact met hoogzwangeren en pasgeboren baby’s te vermijden.

Kinkhoestmeldingen per maand 2018 t/m 2024

Artsen en hoofden van laboratoria melden een patiënt met kinkhoest aan de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De grafiek hieronder toont het aantal meldingen van mensen met kinkhoest per maand in Nederland van 2018 tot en met maart 2024. De aantallen voor de laatste maanden zijn nog niet compleet. Dit komt omdat veel meldingen later binnenkomen.

Grafiek kinkhoestmeldingen per maand

Sla de grafiek Kinkhoestmeldingen per maand, over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Aantal kinkhoestmeldingen met een eerste ziektedag in 2018-2024, per maand.
*Voor januari tot en met mei 2024 worden voorlopige aantallen getoond. Door een vertraging tussen de eerste ziektedag en de melddatum neemt het aantal meldingen in deze maanden nog toe.

Meldingen van kinkhoest van 1976-2024

De figuur hieronder toont het aantal kinkhoestmeldingen per jaar sinds 1976. In de jaren 1996-2020 was het aantal meldingen van kinkhoest hoger, ook bij volwassenen. Dit komt omdat de structuur van de bacterie is veranderd. Daardoor kan de bacterie makkelijker mensen ziek maken die al gevaccineerd zijn.

Kinkhoestmeldingen

Sla de grafiek Kinkhoestmeldingen per jaar over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Meldingen van kinkhoest van 1976-2024. Aantallen tot en met 1988 zijn gebaseerd op meldingsdatum. Aantallen vanaf 1989 zijn gebaseerd op de eerste ziektedag. Vanaf 1988 tot 1997 golden strengere voorwaarden om een kinkhoestmelding te doen. Voor 2024 worden voorlopige aantallen getoond.
*Meldingen van 1 januari tot 24 juni 2024.

In 2012 was er een piek in het aantal meldingen. Tussen april 2020 en juni 2023 waren er veel minder kinkhoestmeldingen. Waarschijnlijk werkten de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ook tegen de verspreiding van de kinkhoestbacterie. Hierdoor bouwden weinig mensen in deze periode immuniteit tegen kinkhoest op.  Dit verklaart waarschijnlijk mede waarom we nu zoveel kinkhoest zien.

Gemelde baby's met een eerste ziektedag in 2024, per gemeente

Onderstaande kaart toont het aantal kinkhoestmeldingen van zuigelingen van 0 - 11 maanden met een eerste ziektedag in 2024. Het gaat om het aantal meldingen per 10.000 baby's, per gemeente.

Aantal zuigelingen per maand met kinkhoest 2018 t/m 2024

In de grafiek hieronder staat het aantal gemelde zuigelingen per jaar en maand van de eerste ziektedag. In deze figuur is goed te zien hoe hoog het aantal gemelde zuigelingen begin 2024 is in vergelijking met de afgelopen jaren, ook ten opzichte van de jaren voor de coronapandemie.

Grafiek aantal zuigelingen per maand met kinkhoest

Sla de grafiek Meldingen van baby's met kinkhoest, over en ga naar de datatabel

Figuur 4 : Absoluut aantal gemelde zuigelingen per jaar en maand van de eerste ziektedag. Het aantal meldingen met een eerste ziektedag in mei  en juni 2024 zal nog toenemen vanwege een vertraging tussen de eerste ziektedag en de melddatum.

Kinkhoestmeldingen per jaar per leeftijd vanaf 2000

De figuur hieronder toont het aantal meldingen van kinkhoest per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep vanaf 2000. Na de piek van kinkhoestmeldingen in 2012 volgde een daling in 2013. Ook de daling tijdens de coronapandemie is goed in deze figuur te zien.

Kinkhoestmeldingen per jaar per leeftijd vanaf 2000-2023

Sla de grafiek Kinkhoestmeldingen per jaar per leeftijdsgroep over en ga naar de datatabel

Figuur 5: Aantal meldingen van kinkhoest per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep van 2000 t/m 2024. *Voor 2024 worden voorlopige aantallen getoond,  gebaseerd op meldingen van 1 januari tot 24 juni.

Alle gemelde patiënten met een eerste ziektedag in 2024, per gemeente

Onderstaande kaart toont het aantal kinkhoestmeldingen voor alle leeftijden met een eerste ziektedag in 2024. Het gaat om het totaal aantal gemelde patiënten per 10.000 inwoners, per gemeente.

Sterfte door kinkhoest

Voor de invoering van vaccinatie tegen kinkhoest in 1957, stierven elk jaar ongeveer 200 kinderen aan de ziekte. Na de invoering van de kinkhoestvaccinatie is het aantal kinderen met kinkhoest sterk gedaald. Vanaf 1964 sterven per jaar zo’n 0-2 personen aan kinkhoest. In 2024 is het aantal gemelde overlijdens nu (17-4-2024) 5.

Kinkhoeststerfte 1957-2024

Sla de grafiek Kinkhoeststerfte over en ga naar de datatabel

Figuur 7a: Kinkhoeststerfte van 1957-2024 (Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline (t/m 2022) en Osiris (2023-2024).
Voor het coderen van de doodsoorzaken is het CBS in statistiekjaar 2013 overgegaan op het deels automatisch coderen van doodsoorzaken.

*De jaren 2022 t/m 2024 betreffen voorlopige data.

Kinkhoeststerfte 1905-1955

Sla de grafiek Kinkhoest sterfte over en ga naar de datatabel

Figuur 7b: Kinkhoeststerfte van 1905-1956 (Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline)