Kennis- en informatiepunt risico's (KIR) Nanotechnologie

Er is een veelheid aan ontwikkelingen binnen de nanotechnologie. Om mogelijke risico’s daarvan goed te kunnen volgen, is een centrale organisatie nodig. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van nanotechnologie (KIR-nano) bij het RIVM kan de verschillende onderzoeksvelden verbinden en vertalen richting beleid. Met deze gebundelde kennis van KIR-nano kunnen beleidsmakers hun beleid sturen.

Wie is de doelgroep van KIR-Nano?

Medewerkers van ministeries en andere overheidsinstanties, en professionals vormen de doelgroep van KIR-nano.

Wat zijn de taken van KIR-Nano?

KIR-nano voert nadrukkelijk zelf geen onderzoek uit. Een nauwe samenwerking en uitwisseling met het onderzoeksveld, zowel binnen het RIVM als (inter)nationaal, is echter wel noodzakelijk om goed te functioneren. Daarom bouwt en onderhoudt KIR-nano een uitgebreid (inter)nationaal netwerk voor de uitvoering van haar taken. Deze taken zijn:

  • Signaleren van risico’s rond nanotechnologie en ontwikkelingen daarin voor mens en milieu. Voor de mens richt KIR-nano zich op de risico’s voor de werknemer, consumenten en patiënten. Het gaat daarbij om arbeidshygiëne, voeding, consumentenproducten, geneesmiddelen en medische technologie. Voor milieu heeft KIR-nano oog voor blootstelling van het milieu van de productie- tot de afvalfase van nanomaterialen. Daarnaast is het gedrag van nanomaterialen in de verschillende milieucompartimenten en de effecten op organismen een belangrijk onderwerp.
  • Adviseren aan departementen. Dit is veelal op verzoek van betreffende departementen, bijvoorbeeld bij Tweede Kamervragen of incidenten.
  • Participeren. KIR-nano neemt onder meer deel aan de mondiale ISO en OESO-werkgroep(en) over risico’s van nanotechnologie. Ook participeert KIR-nano in diverse Europese activiteiten rond risico’s van nanomaterialen, bijvoorbeeld via de REACH CASG-Nano of SCENIHR. Nationaal is KIR-nano actief in o.a. de interdepartementale werkgroep “risico’s van nanotechnologie” waarin verschillende ministeries zijn vertegenwoordigd.
  • Informeren van departementen en professionals over mogelijke risico’s van nanotechnologie. Drie keer per jaar geeft KIR-nano een signaleringsbrief uit, waarmee de overheid, professionals en andere geïnteresseerden informatie krijgen over huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie. Verder levert KIR-nano bijdragen aan bijeenkomsten (lezingen, workshops) over de risico’s van nanotechnologie.

Een vraag aan KIR-nano stuurt u naar: KIR-nano@rivm.nl

Home / Onderwerpen / N / Nanotechnologie / Kennis- en informatiepunt risico's (KIR) Nanotechnologie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu