Nucleaire installaties

Nucleaire installaties zijn die inrichtingen die beschreven zijn in artikel 15.b van de Kernenergiewet.

Nucleaire installaties zijn volgens de Kernenergiewet inrichtingen "waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen".

De nucleaire installaties in Nederland zijn:

  • de kerncentrale in Borssele;
  • de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp in de gemeente Borsele;
  • de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID), onderdeel van de TU in Delft;
  • de Hoge Flux Reactor van vergunninghouder NRG in Petten;
  • de uraniumverrijkingsfabriek van Urenco in Almelo;
  • de kerncentrale in Dodewaard (in maart 1997 buiten werking gesteld).

kaart van Nederland met daarop de zes nucleaire installaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu