Kennisplatform Windenergie

Wie zijn wij? Het Kennisplatform Windenergie is een initiatief van bij windenergie betrokken organisaties. De doelen van de pilot van het Kennisplatform Windenergie zijn: onafhankelijk de beschikbare kennis over mogelijke (gezondheids-)effecten van geluid door windturbines duiden, en een veilig platform bieden voor dialoog tussen de groepen van belanghebbenden (omwonenden en hun belangenorganisaties, bedrijfsleven, overheid, en onderzoek/onderwijs).

Voor deze pilot “Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids-)effecten” levert het Rijk een financiële bijdrage in de vorm van een opdracht aan RIVM voor het opzetten en begeleiden van deze pilot samen met Aarten Wind Solutions (AWS), Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN), Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GGD-GHOR Nederland) en Energy Academy Europe/Rijksuniversiteit Groningen (EAE/RUG). De pilot is september 2014 gestart en loopt tot 1 april 2015.

Vertegenwoordiging belangenorganisaties

De belangenorganisaties worden gedurende de pilot verder vertegenwoordigd door een kwartiermakersgroep. De verdeling van de organisaties in het projectteam en de kwartiermakersgroep over de vier verschillende clusters (de zgn. “4 O’s”).

Belangenorganisaties en projectteam

 

Kwartiermakersgroep

Projectteam

Omwonenden

 • Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW)

 

Ondernemingen

 • Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA)

 

Overheid

 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Ministerie van Economische Zaken (EZ)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • GGD-GHOR Nederland

Onderzoek & Onderwijs

 • Centrum voor Wiskunde en Informatica van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CWI-NWO)
 • Energy Academy Europe/Rijksuniversiteit Groningen (EAE/RUG)
 • Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Interim voorzitter pilot

 • Aarten Wind Solutions (AWS)

Algemeen secretaris pilot

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 

Organisatie

De voorlopige structuur van het Kennisplatform en de rollen van de groepen staan beschreven in het document Beheerstructuur

Kennisbericht

Het kennisbericht van Geluid van Windturbines (met bijlagen) is 10 juli 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd

Home / Onderwerpen / W / Kennisplatform Windenergie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu