Het RIVM vormt samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en het Expertisepunt Windenergie en gezondheid. Dit Expertisepunt zorgt ervoor dat de wetenschappelijke kennis over windturbines en gezondheid actueel is en dat deze kennis ook in de praktijk gebruikt wordt.

Bewoners zijn niet altijd blij met een windmolenpark in de buurt van hun woning. Zij maken zich onder andere zorgen over de gezondheidseffecten van windparken bij hen in de buurt. Decentrale overheden als de gemeente of provincie vragen daarom steeds vaker aan GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en het RIVM om de gezondheid rondom een windpark te onderzoeken of te monitoren. Ook vragen ze om bestaande kennis beter te verspreiden. 

Het Expertisepunt wil de beschikbare kennis actueel houden. Het Expertisepunt onderhoudt daarom nationaal en internationaal contacten met wetenschappers en experts, houdt relevante literatuur bij en duidt nieuwe kennis. Daarnaast kijkt het Expertisepunt of het mogelijk is om onderzoek te doen in Nederland naar windturbines en gezondheid, zoals naar effecten van geluid of slagschaduw. 

Gemeenten en bewoners kunnen met vragen over windturbines en gezondheid terecht bij de GGD. Het RIVM adviseert op zijn beurt GGD’en en de rijksoverheid. Doordat de partijen samenwerken is de informatie in het hele land hetzelfde en gebaseerd op actuele kennis. Zo wordt voorkomen dat de ene gemeente een ander advies krijgt over effecten op de gezondheid dan een andere gemeente.