Het RIVM maakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en andere organisaties rapportages over spoedzorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)). Dit noemen we ook wel de crisis-ggz. Op deze pagina staat welke rapportages dit zijn en waarvoor deze gebruikt kunnen worden.

 

Bereikbaarheid en spreiding crisis-ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)

Het RIVM berekende in 2018, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit)), de responstijden voor de beoordeling van mensen die acute ggz-zorg nodig hebben. De responstijd is de tijd tussen aanvang van de melding en het moment waarop het beoordelingsteam ter plaatse is bij de patiënt. Met deze analyses kan men inzicht krijgen in responstijden van de crisisdiensten ggz en welke gebieden in Nederland responstijden boven de norm hebben. De volledige publicatie Rapportage bereikbaarheidsanalyse crisisdiensten ggz is op deze pagina te vinden.

Cijfers over crisis-ggz op VZinfo.nl

Op de website VZinfo.nl staat ook informatie over acute zorg in de crisis-ggz. Hiervoor gebruiken we naast bovenstaande gegevens ook andere bronnen en cijfers. Het aanbod en gebruik van de acute zorg wordt weergegeven met kengetallen, grafieken en korte teksten. Met kaarten geeft VZinfo.nl verschillen in de regio weer over de crisisdienst GGZ.