Veelgestelde vragen over uw gegevens.

  1. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn borstfoto’s?
  2. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn gegevens?
  3. Kan ik ook bezwaar maken tegen het uitwisselen van mijn gegevens?

1. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn borstfoto’s?

Uw borstfoto’s worden door de screeningsorganisatie voor een bepaalde periode bewaard. Bij een volgend onderzoek kan de radioloog uw nieuwe borstfoto’s vergelijken met de foto’s van een eerdere ronde. Zo kan beter bekeken worden of er veranderingen in uw borsten hebben plaatsgevonden.
Uw huisarts krijgt de uitslag van het bevolkingsonderzoek als er een verdachte afwijking te zien is. Als er afwijkingen zijn, wordt er vervolgonderzoek gedaan in het ziekenhuis. Het ziekenhuis vraagt dan uw foto’s op bij de screeningsorganisatie. U kunt hier bezwaar tegen maken.

2. Wat doen jullie na het onderzoek met mijn gegevens?

De resultaten van het onderzoek gebruiken we om het bevolkingsonderzoek steeds te verbeteren. We wisselen daarvoor gegevens uit met onderzoeks- en zorginstellingen. We houden ons hierbij aan de privacywetgeving. Instellingen die niet bijdragen aan het verbeteren van het bevolkingsonderzoek, kunnen de gegevens nooit inzien.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en resultaten. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij de screeningsorganisatie in uw regio. U kunt het formulier ook downloaden van de website van uw screeningsorganisatie.
De screeningsorganisaties gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Ze houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De regels staan in een privacyreglement. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de screeningsorganisatie in uw regio.

3. Kan ik ook bezwaar maken tegen het uitwisselen van mijn gegevens?

Ja. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en resultaten voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Kijk bij ‘uw gegevens’ hoe u dit kunt doen. U kunt geen bezwaar maken tegen uitwisseling van uw gegevens tussen de screeningsorganisatie, radiologen die de borstfoto's beoordelen en de huisarts. Dit is nodig om uw onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Als u niet wilt dat deze gegevens worden uitgewisseld kunt u helaas niet mee doen aan het bevolkingsonderzoek.