Hieronder geven we antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Kijk dan ook verder op onze website. Voor praktische vragen over het onderzoek of het maken van een afspraak kunt u ook terecht op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Neem voor vragen over borstkanker contact op met uw huisarts.

De STREAM studie start in juli 2023. Alleen mensen die een uitnodiging ontvangen voor die studie, kunnen er aan deelnemen. Dit gebeurt door middel van een selectie van genodigden. Deze is onder andere gebaseerd op postcode en leeftijd. Er zijn zes onderzoekslocaties waar tomosynthese kan worden uitgevoerd naast de gewone mammografie.

Als u geen uitnodiging hebt ontvangen voor de STREAM studie maar voor de normale mammografie, dan kunt u niet deelnemen aan het onderzoek.

Meer informatie over de STREAM studie kunt u lezen op deze website.  Heeft u verdere vragen over de studie? Dan kunt u contact opnemen met Bevolkingsonderzoek Nederland. 

De krapte op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg raakt ook het bevolkingsonderzoek borstkanker. Er is een tekort aan screeningslaboranten die de borstfoto’s maken. Hiervoor moeten veel nieuwe medewerkers worden opgeleid. Meer informatie

Daardoor ontvangen vrouwen in bepaalde regio's hun uitnodiging later. Begin 2023 was de gemiddelde tijd tussen twee uitnodigingen 29 maanden. Tot wanneer deze situatie duurt, is  nog onbekend. 

Ja. Het onderzoek is bedoeld om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, als u nog geen klachten heeft en de kanker nog niet te zien of te voelen is. Er is dan een grotere kans dat de behandeling succes heeft. Het kan dus voor iedereen belangrijk zijn om mee te doen. U beslist zelf of u meedoet met het bevolkingsonderzoek.

Wacht niet op een uitnodiging van het bevolkingsonderzoek en doe niet mee. De screening is bedoeld voor mensen zonder klachten. Het is belangrijk dat u direct contact opneemt met uw huisarts om uw borsten te laten onderzoeken.

Heeft u een klacht aan uw borst en doet u toch mee aan het bevolkingsonderzoek? Meld dit dan bij de medewerker. De medewerker zal u ook adviseren om naar de huisarts te gaan.

Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een onderzoek om afwijkingen op te sporen, die kunnen wijzen op borstkanker. Het is geen diagnostisch onderzoek. Daarom is het heel belangrijk naar uw huisarts te gaan met een klacht aan uw borst. Doe dit ook als u een klacht krijgt ná het meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat borstzelfonderzoek niet leidt tot minder sterfte aan borstkanker. Ook wordt borstkanker bij mensen die regelmatig hun borsten onderzoeken niet vroeger ontdekt. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker wel vroeger worden ontdekt. De kans dat de behandeling succes heeft, is dan groter.

 

Door zelfonderzoek raakt u wel vertrouwd met uw eigen lichaam: bijvoorbeeld hoe uw borsten aanvoelen en hoe uw huid eruitziet. U weet dan wat bij u normaal is en u kunt een verandering sneller voelen of zien.

Iedereen moet dan ook zelf de keuze maken of ze borstzelfonderzoek wil doen.

Meer informatie over hoe u zelfonderzoek uitvoert vindt u op deze website. Ook kunt u hier zien welke veranderingen een aanwijzing kunnen zijn voor borstkanker. Maak in het geval van een klacht een afspraak bij de huisarts. Wacht niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek en doe niet mee aan het bevolkingsonderzoek.

Heeft u een enkelzijdige borstamputatie gehad? Controleert een specialist u nog regelmatig? En worden er minimaal 1 keer per jaar röntgenfoto’s van uw borst gemaakt? Dan hoeft u niet mee te doen met het onderzoek. Geef dat door aan Bevolkingsonderzoek Nederland via het afmeldformulier achter op uw uitnodigingsbrief. Wordt u niet regelmatig gecontroleerd door een specialist? Dan kunt u waarschijnlijk gewoon meedoen. Als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw specialist.

Heeft u een dubbelzijdige borstamputatie gehad? Dan is het borstkankeronderzoek niet geschikt voor u. U kunt zich definitief afmelden via Mijn Bevolkingsonderzoek. U kunt ook contact opnemen met de informatielijn.

Controleert een specialist u nog regelmatig? En worden er minimaal 1 keer per jaar röntgenfoto’s van uw borsten gemaakt? Dan hoeft u niet mee te doen met het onderzoek. Geef dat door aan Bevolkingsonderzoek Nederland via het afmeldformulier achter op uw uitnodigingsbrief. Als u twijfelt of u mee kunt doen, neem dan contact op met uw specialist.

Bij personen met heel dicht borstweefsel is veel klier- en bindweefsel in de borst te zien. Het ontdekken van kanker op een borstfoto is dan moeilijker. Een tumor is minder goed te zien. Kijk voor veelgestelde vragen over dicht borstweefsel op deze pagina

Binnen het bevolkingsonderzoek wordt ook onderzocht of het zin heeft om bij mensen die dicht borstweefsel hebben naast de borstfoto nog een ander onderzoek te doen. Daarvoor wordt een studie opgezet  naar een bevolkingsonderzoek met contrastmammografie (Contrast Enhanced Mammography (CEM)) voor vrouwen die bij de mammografie zeer dicht borstweefsel blijken te hebben. In 2024 wordt bekend of en wanneer de studie zal gaan starten. 

 

U ontvangt elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Een 2-jaars-ronde werkt het beste voor de ontdekking van borstkanker. We adviseren daarom om dit uitnodigingsschema te volgen.

Het is wel mogelijk om een afspraak te verzetten. Het kan zijn dat u dan naar een andere gemeente of een ander gebouw moet reizen, omdat een mobiel onderzoekscentrum na een tijdje weer weg is.

Trans vrouw
Heeft u een administratieve geslachtwijziging laten doorvoeren naar vrouw, dan ontvangt u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Als u geen borstweefsel heeft, hoeft u niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker en kunt u zich afmelden.    

Trans man
Heeft u een administratieve geslachtswijziging naar man laten doorvoeren, dan wordt u niet automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

U komt wel hiervoor in aanmerking als u tussen de 50 en 75 jaar bent en er geen borstverwijdering heeft plaatsgevonden. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens.

Als er een borstverwijdering heeft plaatsgevonden heeft het geen zin om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en hoeft u niets te ondernemen.

Non-binair

Heeft u een administratieve geslachtswijziging naar x laten doorvoeren, dan wordt u niet automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

U komt wel hiervoor in aanmerking als u tussen de 50 en 75 jaar bent en u borstweefsel heeft. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens.

Als er een borstverwijdering heeft plaatsgevonden heeft het geen zin om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en hoeft u niets te ondernemen.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/genderdiversiteit en in onze folder.

Bevolkingsonderzoek Nederland plant in overleg met gemeenten de plekken voor de mobiele onderzoekscentra. Het onderzoekscentrum is voor iedereen die er onderzocht wordt zo goed mogelijk bereikbaar.

U kunt aan Bevolkingsonderzoek Nederland laten weten dat u in een rolstoel zit. U kunt daarvoor contact opnemen als u de uitnodiging gekregen heeft. Bevolkingsonderzoek Nederland kijkt dan of de plek waar de foto’s worden gemaakt in uw buurt voor u geschikt is. Ook plannen zij extra tijd in voor het onderzoek.

Bij het bepalen van de leeftijdsgrenzen wordt gekeken naar de verhouding tussen nut en risico. Bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar zijn de voordelen van het bevolkingsonderzoek groter dan de nadelen.

Borstkanker komt vaker voor bij mensen van 50 jaar en ouder. 8 van de 10 mensen die borstkanker krijgen, zijn ouder dan 50. Mensen onder de 50 jaar hebben vaak veel klier- en bindweefsel in de borsten. Door dit weefsel zijn afwijkingen moeilijker te ontdekken op de röntgenfoto’s.

Bij mensen boven de 75 is de kans groter dat borstkanker wordt ontdekt waar iemand tijdens haar leven geen last van zou hebben gekregen. Daarnaast is de kans op andere ziektes bij mensen boven de 75 jaar groter.