CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) is een soort verf: een topcoating. Dat is de bovenste verflaag op een oppervlak. CARC is geschikt als topcoating op metalen oppervlakken. CARC is de naam van het product, niet van een stof.

Er zitten diverse stoffen in CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) zoals oplosmiddelen, kleurstoffen en bindmiddelen. Het bindmiddel in CARC is een polymeer. In CARC heet het polymeer hexamethyleen diiscocyanaat (HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat)). HDI zorgt dat de verf kleurvast is.

Gezondheidseffecten

Van HDI is bekend dat het al bij lage concentraties allergieën kan veroorzaken. Welke andere effecten HDI kan veroorzaken, wordt nog door het RIVM onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden rond de zomer van 2019 verwacht.

Hoe wordt CARC gebruikt?

CARC beschermt metalen oppervlakken goed tegen gevaarlijke stoffen zoals strijdgassen. Het polymeer in gedroogde CARC vormt een zodanig dicht net, dat het oppervlak heel goed wordt beschermd tegen bijvoorbeeld biologische en chemische stoffen; vandaar de naam “Chemical Agent Resistant Coating”. CARC wordt ook niet aangetast door de ontsmettingsmiddelen waarmee strijdgassen en biologische wapens van het oppervlak van de legervoertuigen af kunnen worden gewassen. Dat is ook de reden dat het als topcoating is aangebracht op legervoertuigen op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage) (Prepositioned Organizational Materiel Storage) locaties van Defensie. Zo kunnen de legervoertuigen na bijvoorbeeld een gifgasaanval zonder schade aan de verf worden schoongemaakt.

CARC spuiten op een tank van Defensie

  

Wat is een polymeer?

Een polymeer is een organische verbinding waarvan de moleculen bestaan uit een opeenvolging van gelijke delen die chemisch aan elkaar zijn gekoppeld. Daardoor vormt zich een soort net. In de verf in het gesloten blik is de verf nog vloeibaar. Als het is aangebracht ontstaat tijdens het drogen van de verf het polymeer en daardoor wordt de verf hard.