Antwoorden op vragen over de blootstelling aan chroom-6 in het algemeen, dus niet bij Defensie.

Hoe kun je met chroom-6 in contact komen?

De algemene bevolking kan potentieel worden blootgesteld aan chroom-6 via drinkwater (hoewel de concentraties in Nederland zeer laag zijn), lucht, tabaksrook en via bepaalde consumentenproducten.

In welke materialen en (consumenten)producten zit chroom-6?

Chroom-6 kan aanwezig zijn in antiroestmiddelen voor metalen oppervlakken (zoals primers), houtconserveringsmiddelen, cement, leer, speelgoed en elektronica. Toelaatbare concentraties voor chroom-6 in dergelijke consumentenproducten zijn sterk beperkt door wetgeving. (Zie ook paragraaf 2.4, 4.2, 4.4 en 4.5 in het RIVM-rapport Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam)

Wat is de blootstelling aan chroom-6 via de leefomgeving of levensstijl?

Chroom-6-verbindingen komen van nature voor in de bodem en op sommige plekken ook in het drinkwater; in Nederland zijn de concentraties in het drinkwater zeer laag. Chroomverbindingen worden ook gevonden in ons voedsel en wordt gezien als een belangrijke bron aan chroomblootstelling die buiten het werk kan plaatsvinden. Er wordt hier bewust gesproken over blootstelling aan chroom en niet aan chroom-6-verbindingen. Aangenomen wordt dat chroom-6-verbindingen in voedsel worden omgezet naar chroom-3-verbindingen, voordat het voedsel wordt geconsumeerd, vanwege de reactie met het voedsel zelf.  De inname van chroom-6 via voedsel wordt daarom verwaarloosbaar geacht.

Chroom-6 kan daarnaast aanwezig zijn in de buitenlucht maar meetgegevens zijn schaars. Beperkte metingen geven aan dat dicht bij industriële bronnen (bijvoorbeeld houtverduurzamingsbedrijf, ijzergieterij, chroomsmelterij) verhoogde concentraties chroom-6 in de lucht aanwezig kunnen zijn.

Metingen van totaal chroom in tabak doen vermoeden dat ook bij binnenshuis roken verhoogde chroom-6-concentraties aanwezig kunnen zijn, maar hierover zijn geen meetgegevens. (Zie ook paragrafen 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 in het RIVM-rapport Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam)

In welke arbeidssituaties buiten Defensie is blootstelling aan chroom-6 mogelijk ?

Belangrijke arbeidssituaties waarin blootstelling aan chroom-6 kan plaatsvinden, zijn:

  • productie van chromaten;
  • verchromen van metalen of kunststof oppervlakken;
  • anticorrosiebehandeling van metalen oppervlakken;
  • productie/toepassing van houtconserveringsmiddelen, verwerking geconserveerd hout;
  • productie van andere chroomverbindingen (meestal chroom-3-verbindingen);
  • leerlooierij;
  • verwerking van cement;
  • lassen of snijden van metalen en legeringen waarin chroom aanwezig is, zoals roestvast staal.

Vroeger zijn chroom-6-verbindingen ook toegepast als kleurstof in verf. Wat de omvang van de blootstellingen in arbeidssituaties buiten Defensie is, valt buiten dit onderzoek. (Zie ook paragraaf 4.1 in het RIVM-rapport Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam)