In de laatste 8 weken (periode 29 juni tot en met 23 augustus 2022) hadden personen vanaf 12 jaar en ouder die de booster hebben gekregen een 51% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die alleen de basisserie hebben gekregen (Relatief Risico Verschil (RRV) -51%). Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname voor personen met een booster in deze periode ongeveer 2 keer kleiner was dan personen met alleen de basisserie. Het risico op ziekenhuisopname voor personen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar die de herhaalprik hebben gekregen was 24% lager dan voor personen die niet de herhaalprik maar wel de booster hebben gekregen (RRV -24%). 

De incidentie van ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames is sinds juli gedaald en is op dit moment laag in alle leeftijdsgroepen voor zowel ongevaccineerde als gevaccineerde personen. De incidentie van ziekenhuisopnames was het hoogst bij ongevaccineerden in de leeftijdsgroep 80-89 jaar. De incidentie van IC-opnames was het hoogst bij mensen in de leeftijdsgroep 70-79 jaar die alleen (deels) de basisserie hebben ontvangen.

Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatussen ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van vaccinatie weer. 

Over deze rapportage 

Sinds 2 augustus 2022 heeft de vier-wekelijkse rapportage over de COVID-19 ziekenhuisopnames en hun vaccinatiestatus een andere opzet. Het rapport beschrijft de incidentie van COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames voor verschillende leeftijdsgroepen met verschillende vaccinatiestatussen. Voor meer informatie over de nieuwe opzet van deze rapportage, zie voorgaand bericht: Nieuwe opzet rapportage COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus.

Iedereen die voor de basisserie, de booster of herhaalprik is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan de prik alsnog halen. Vanaf  half  september is het mogelijk een herhaalprik te halen. De herhaalprik is voor iedereen vanaf 12 jaar beschikbaar. Als eerste worden de mensen met een medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd.