In totaal deden er 1460 mensen mee aan het IIVAC-onderzoek. Hiervan zijn 1142 mensen gestart met het basisonderzoek waarbij zij zelf vingerprikjes uitvoerden en opstuurden. Het aanvullende onderzoek is gestart met 318 deelnemers. 

Deze grafiek toont het aantal deelnemers aan het IIVAC-onderzoek per leeftijdscategorie

Het allereerste vingerprikje van het onderzoek is op 28-05-2021 verstuurd. Sindsdien zijn er al bijna 6.400 vingerprikjes ontvangen van deelnemers. Op 14-06-2021 vond het eerste huisbezoek van het IIVAC-onderzoek plaats. Uiteindelijk zijn onze verpleegkundigen bijna 1000 keer bij deelnemers langsgekomen voor bloedafnames. 

In het IIVAC-onderzoek verzamelen we onder alle deelnemers informatie over antistoffen in het bloed van mensen voor vaccinatie, na vaccinatie en na booster vaccinatie. Belangrijke vragen zijn hierbij: hoe wordt immuniteit (de afweer) door antistoffen opgebouwd? Hoe lang blijven antistoffen aanwezig na vaccinatie en wat is het effect van een booster vaccinatie? Hoe zien deze antistoffen er precies uit en hoe doen zij hun werk in de bescherming tegen het virus? Maakt het bijvoorbeeld uit hoe oud iemand is of met welk vaccin een persoon wordt gevaccineerd?