Nederland is in januari begonnen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. De komende maanden worden stapsgewijs nieuwe groepen mensen uitgenodigd om zich te laten inenten. Het is belangrijk om te weten of mensen na inenting inderdaad een goede afweer opbouwen tegen het virus. Zo verzamelen we informatie over hoe goed mensen beschermd zijn tegen het virus. Dit wordt onderzocht door het RIVM.

Om dit te onderzoeken worden mensen uit verschillende leeftijdsgroepen uitgenodigd. We beginnen met mensen van 50 jaar en ouder, die al jaren meedoen aan de Doetinchem Studie. Dit is een studie waarin het RIVM al meer dan 30 jaar de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem volgt. Binnen de Doetinchem Studie doet een kleine groep deelnemers sinds afgelopen najaar mee in het lopende VIVO onderzoek (Vaccinatie Immuun reactie en Veroudering Onderzoek). Hierin wordt de afweer reactie op de pneukokkenvaccinatie en de griepvaccinatie onderzocht in mensen tussen de 73 en 80 jaar. Deze deelnemers worden gevraagd om op 3 extra tijdstippen bloed te geven om ook de afweer reactie tegen het coronavirus te bestuderen. Het gaat om bloedafnames via een vingerprik thuis en 1 bloedafname via een venapunctie, deze vind plaats bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dit extra deel binnen VIVO  is optioneel en er zal apart toestemming voor worden gevraagd.

De coronavaccinatie beschermt mensen tegen ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome). Het is alleen nog niet duidelijk hoe de afweer wordt opgebouwd, hoe lang mensen beschermd zijn en hoe verschillend mensen van dezelfde leeftijd reageren. Binnen het VIVO onderzoek kunnen we de afweer reacties tegen de pneumokokken vaccinstammen (bacteriestammen die circuleren in de bevolking), tegen de griepvirussen in het vaccin (het griepvirus verandert elk jaar) en tegen het coronavirus (een nieuw virus) met elkaar vergelijken. 

Hoe werkt het?

Mensen die een uitnodiging ontvangen kunnen zich aanmelden met behulp van de antwoordkaart of via het digitale aanmeldformulier. Vervolgens ontvangen de deelnemers een pakketje thuis met alle materialen. Naast de vraag een toestemmingsformulier te tekenen, wordt er voor de 1e afname gevraagd zelf wat bloed af te (laten) nemen met een vingerprik, dit wordt een jaar later nog een keer gevraagd. Op het 2e tijdstip wordt gevraagd naar de GGD locatie van de Doetinchemstudie te komen voor een bloedafname en om  neusvocht en speeksel af te laten nemen. Het tijdstip rond een half jaar na de coronavaccinatie valt samen met het 3e tijdpunt van de lopende VIVO studie. Het invullen van de vragenlijsten en het afnemen van bloed gebeurt op vier verschillende tijdstippen verspreid over een jaar. De eerste keer is vlak voordat de deelnemers hun eerste coronavaccinatie krijgen. Als deelnemers hun eerste of zelfs tweede vaccinatie al hebben ontvangen kunnen ze later starten. Dat is geen probleem.

Meedoen is alleen mogelijk als mensen zich ook daadwerkelijk laten inenten. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Resultaten

Door de uitkomsten van de verschillende onderzoeken, waaronder het VIVO-onderzoek, te combineren hebben we door de tijd heen antwoord kunnen geven op verschillende vragen.  Bekijk hier de resultaten.

U kunt helaas niet meer meedoen. De inschrijving is gesloten, deelnemers konden zich hiervoor tot 30 juli 2021 aanmelden.