We weten dat de besmettelijkheid van kinderen toeneemt met de leeftijd. Over het algemeen is het zo: hoe jonger het kind is, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Bij de nieuwe varianten, zoals de Britse, geven kinderen het virus waarschijnlijk wat sneller en vaker door. Hoeveel sneller en vaker? Dat is nog niet goed genoeg bekend. Om hier meer over te weten te komen, onderzoekt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hoe de verspreiding van het virus gaat op basisscholen. 

Bij (jonge) kinderen geldt, net als bij volwassenen, dat je gemakkelijker besmet raakt als je een langere tijd op een korte afstand van elkaar bent. Dit is vaak zo als een kind thuis is en ook als kinderen in de klas zitten op de basisschool. Daarom gaan we onderzoeken hoe het virus zich verspreidt in de klas en op de school. Dit doen we door het volgen van klassen waar een kind of medewerker positief is getest op het virus. Nadat een besmetting met het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 is vastgesteld in een klas, gaan we onderzoeken hoeveel andere kinderen en medewerkers besmet zijn geraakt. We vragen hierbij ook of ze klachten hebben en zo ja, welke.

Waarom dit onderzoek?

De kennis uit dit onderzoek levert aanvullende informatie op over de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus en laat zien of met bepaalde maatregelen de verspreiding op scholen meer beperkt kan worden. Ook heeft het onderzoek als doel om te bepalen wat het aandeel van kinderen met klachten (symptomatische) en kinderen zonder klachten (asymptomatische) is bij infecties binnen een basisschoolklas. 

Wie doen er mee aan het onderzoek?

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt in dit onderzoek samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost en regio Utrecht. Samen met deze GGD’en vragen we vóóraf aan basisscholen en scholenkoepels in deze regio’s of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Het schoolbestuur ontvangt hiervoor een informatiebrief. Doet de school mee met het onderzoek, dan krijgen de medewerkers, ouders en  kinderen via de school een online informatiepakket over het onderzoek met daarbij een online toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek. Deelnemen aan het onderzoek is niet verplicht. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Het onderzoek start als er een kind of medewerker van de school positief test op het virus in de GGD-teststraat. 
De kinderen uit de klas en alle medewerkers van de school die hebben aangegeven mee te doen aan het onderzoek krijgen van de GGD vervolgens per mail of telefonisch een uitnodiging om zich ook te laten testen. Dit testen gaat op twee momenten: zo snel mogelijk na de positieve uitslag van de klasgenoot of medewerker en op dag 5 na het laatste contact met deze klasgenoot of medewerker. Op het moment van testen ontvangen de ouders en medewerkers ook een online vragenlijst waarop zij kunnen aangeven of ze klachten hadden en zo ja welke en wanneer deze klachten zijn begonnen. 

Het testen gebeurt in de GGD-teststraat en gaat met een neus- en keelwat. (Bekijk het filmpje over testen, voor en bij kinderen). De deelnemers ontvangen de  uitslag van de test van de GGD via de mail. Voor het onderzoek wil het RIVM graag de testuitslagen ontvangen. Op deze manier kunnen we bepalen hoeveel andere kinderen en medewerkers besmet zijn geraakt en hoeveel personen klachten hebben. Hiervoor vragen we aan de deelnemers om toestemming dat de GGD de testuitslag met het RIVM mag delen. De gegevens zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Daarnaast vragen we toestemming aan de deelnemers of het RIVM het neus- en keelmonster mag opvragen bij het laboratorium waar deze is getest.

Extra testmoment

Op dag 28 na de positieve testuitslag van de klasgenoot of medewerker willen we graag een derde testmoment inplannen. We overleggen per school nog apart of zij daar aan mee willen werken. Deze test gebeurt op de school zelf, in een aparte ruimte. Kinderen en medewerkers kunnen hierbij zelf een speekselmonster afnemen Het onderzoeksteam van RIVM met verpleegkundigen helpt hierbij. Met dit derde testmoment kunnen we onderzoeken of er antistoffen tegen het coronavirus te vinden zijn in het speeksel. Ook vragen we dan om een nieuwe online vragenlijst in te vullen. De uitslag van deze derde test krijgen de deelnemers van het RIVM. Alleen kunnen we die pas na afronding van het onderzoek toesturen. Het kan daarom enige tijd duren voordat je deze uitslag ontvangt.

Overzicht van de testen

Tijdstip  Keel-en neuswat Speeksel Vragenlijst
Dag 1 (GGD-teststraat)

X

 

X

Dag 5 (GGD-teststraat)

X

 

X

Optioneel: dag 28 (school)   

X

X

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u contact met ons op nemen per mail: covid19-basisschool@rivm.nl.

Veelgestelde vragen

Er wordt gevraagd naar mijn Coronatest Afsprakennummer, waar vind ik dat?

Deze staat in de bevestigingsmail van de testafspraak, onderaan de barcode die bovenaan in de mail staat. 

Zijn de vragenlijsten en testuitslagen terug te herleiden naar een persoon?

We verwijderen het Coronatest Afsprakennummer nadat we de gegevens uit de vragenlijst hebben gekoppeld met de gegevens van de testuitslag. De gegevens zijn vervolgens niet direct herleidbaar naar een persoon. 

Wat als de school wilt meedoen, maar jij als medewerker of ouder niet wilt meedoen?

Dat is geen enkel probleem. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, dus iedere ouder en medewerker mag dit zelf beslissen. Je bent dus NIET verplicht om mee te doen, wanneer jouw schoolbesluit om mee te willen werken.