Psychosociale arbeidsbelasting: werkdruk, ongewenst gedrag en ingrijpende gebeurtenissen

De meeste mensen brengen een groot deel van de tijd werkend door. Het werk, de werkplek en de mensen op het werk kunnen invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Een hoge werkdruk kan een bron van stress zijn. Ook de omgang met collega’s en klanten kan stress veroorzaken, zeker bij pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Werkdruk, ongewenst gedrag en ingrijpende gebeurtenissen op het werk noemen we psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA kan grote gevolgen hebben en lichamelijke en geestelijke klachten geven.

Op werk en buiten het werk

PSA ontstaat door factoren op het werk. Maar er zijn altijd andere factoren buiten het werk aanwezig die er invloed op hebben. Zo maakt het uit hoe je werkt, denkt en doet. En hoe je leeft. Of je veel of weinig beweegt, veel of weinig slaapt. Hoe je woont, of je zorgen of schulden hebt. Of je moet zorgen voor kinderen of zieke ouders. Welke van deze factoren er aan de hand zijn, hoeveel en hoe je ermee om kunt gaan, bepalen of je wel of geen last krijgt van PSA. In de factsheet Psychosociale arbeidsbelasting heeft het RIVM deze achterliggende factoren in kaart gebracht.