Goede luchtkwaliteit belangrijk voor gezondheid

De luchtkwaliteit in Nederland is in de afgelopen jaren verbeterd. Toch is vervuiling van de lucht in Nederland nog altijd schadelijk voor de gezondheid. Van alle luchtverontreinigende stoffen zorgt fijnstof voor de grootste schade op onze gezondheid. 

De luchtkwaliteit in Nederland hangt samen met veel factoren. In de factsheet Luchtkwaliteit hebben we deze factoren in kaart gebracht. 

Mensen kunnen luchtkwaliteit verbeteren

Door Europees beleid zijn er sinds de jaren zeventig veel minder luchtverontreinigende stoffen uitgestoten. Zonder Europese maatregelen zou het aantal en de concentratie verontreinigende stoffen in de lucht veel hoger zijn. Maar ook met de huidige luchtkwaliteit worden mensen nog ziek. Door een verontreinigde lucht leven mensen gemiddeld negen maanden korter. Auto’s, landbouw, bedrijven en woningen stoten bijvoorbeeld luchtvervuilende stoffen uit. Mensen kunnen ook zelf zorgen voor een betere luchtkwaliteit door bepaalde keuzes te maken en zich op een bepaalde manier te gedragen. Dat kan bijvoorbeeld door minder vaak hout te stoken en te gaan fietsen of wandelen in plaats van de auto te pakken.