Deze factsheet van 16 oktober 2023 geeft een overzicht van wat op dit moment bekend is over gezondheidseffecten van geluid van windturbines. De volgende vragen komen aan bod:

 • Wat is kenmerkend aan het geluid van windturbines? 
 • Wat is er bekend over de gezondheidseffecten van windturbinegeluid? 
 • Welke wetgeving is er rondom windturbines?

Deze versie bevat enkele aanpassingen ten opzichte van de versie van 2021, namelijk:

 • Op pagina 7 is de referentie ‘mondelinge mededeling’ vervangen door 'schriftelijke referenties' (van den Berg).
 • Op pagina 7 is een toelichtende zin over de blootstelling-respons relatie toegevoegd.
 • Op pagina  8 is bij de toelichting op de WHO World Health Organization (World Health Organization)-advieswaarde het woord ‘voorwaardelijk’ toegevoegd.

 

Gerelateerde onderwerpen


 • Geluid

  Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Je kunt genieten van geluid wanneer je  luistert naar muziek.  Maar geluid kan ook hinder veroorzaken of je slaap verstoren. Het RIVM onderzoekt daarom de geluidemissies in Nederland. Waarbij we de geluidniveaus en gevolgen van geluid op de gezondheid, op een betrouwbare manier vaststellen en monitoren. • Windenergie

  Windenergie is een belangrijk onderwerp in de energietransitie. Het RIVM verzamelt kennis over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines en ondersteunt hiermee landelijke en regionale overheden.