Er bestaat veel discussie over de vraag wat duurzaam is hoe dit kan worden vastgesteld. Het RIVM heeft dit met verschillende partners inzichtelijk gemaakt.

Er zijn legio instrumenten om duurzaamheid mee te meten. Elk instrument heeft eigen doelen, focus en functies. Indicatoren van duurzaamheid of duurzame ontwikkeling zijn verschillend. 

In verschillende situaties worden verschillende instrumenten gebruikt. Het RIVM heeft verschillende tools om een duurzame afweging te maken met elkaar vergeleken, beschreven en via de website Meten van Duurzaamheid toegankelijk gemaakt. Ook heeft het RIVM in samenwerking met het Copernicus Instituut Universiteit Utrecht een tool gemaakt om op maat de juiste duurzaamheidsmethode te selecteren. Via drie stappen komen de meest geschikte en beschikbare methoden naar boven. De tool is toegankelijk via de website 'Sustainability method selection tool'

Het RIVM doet meer om duurzaamheid meetbaar te maken. Binnen een strategisch onderzoeksproject werken we met partners onder ander samen aan:

  • een instrument waarmee u in een paar stappen van vraag naar geschikt instrument voor het meten van duurzaamheid komt,
  • het verbeteren en aanvullen van ReCiPe, een toonaangevend model voor Life Cycle Impact Assessment,
  • chemical footprints: een methode om de impact van emissies van chemicaliën van een regio, product of organisatie te bepalen,
  • voorbeeldstudies waarin we met de verkregen inzichten werken aan de oplossing van vraagstukken over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.