Vanuit de Leef je Uit prijs in 2016 zijn ideeën ontstaan in samenwerking met IVNInstituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid en Landschap Overijssel om buiten bewegen bij patiënten en medewerkers te stimuleren.

Aanpak

De tuin rondom Deventer Ziekenhuis bestaat uit verschillende onderdelen:

Wandelroutes

 • Ommetje Bringreven is een wandelroute van 2,7 km kilometer (kilometer) rondom het ziekenhuis.
 • Rondje Douwelerkolk is een wandelroute van 2,6 km rondom het ziekenhuis.
 • Rondje Douwelerkolk kort is een wandelroute van 1,5 km rondom het ziekenhuis. Deze route is ook geschikt voor mensen die lopen met een rolstoel of rollator.

Belevingstuin

 • Vanuit het ziekenhuis begint een looproute naar de tuin. Hierop zijn verschillende beweeg- en speelaanleidingen. Zo ligt er een boom waarop kinderen kunnen spelen. Andere beweegaanleidingen (een atletiekstrook, praatpalen die richting de tuin leiden en een oefenplek) moeten nog uitgewerkt en gerealiseerd worden.
 • De tuin bevat bloemen, planten, bomen, geur en kleur om naar te kijken.
 • Er zijn op verschillende plekken bankjes waarop patiënten rustig kunnen zitten om te ontspannen.
 • Medewerkers kunnen met patiënten naar of door de tuin wandelen.

De visie van Deventer Ziekenhuis bestaat uit de combinatie buiten, natuur en duurzaamheid. Hierbij wordt uitgegaan van 3 uitgangspunten:

 • Deventer Ziekenhuis is gesitueerd in een prachtig natuurgebied. Door activiteiten te organiseren wordt buiten zijn voor patiënten gestimuleerd.
 • Natuur draagt bij aan het herstel van patiënten. Daarom worden patiënten gestimuleerd om in de natuur te zijn.

Deventer Ziekenhuis wil dat patiënten voor, tijdens en na hun ziekenhuisopname in beweging blijven. Dit wordt gestimuleerd door het aanleggen van een beweegtuin achter het ziekenhuis.

Een folder met daarop een wandelroute rond het Deventer Ziekenhus

Doel en doelgroep

Groen in en om het ziekenhuis in Deventer is gericht op het toegankelijk en beleefbaar maken van de groene ruimte voor bezoek, patiënten en omwonenden.

De beleeftuin achter het ziekenhuis is primair bedoeld voor patiënten. kan de tuin afleiding bieden aan familieleden van patiënten wanneer zij moeten wachten en kunnen bezoekers samen met patiënten wandelen in de tuin. Ook is de tuin secundair bedoeld voor medewerkers, die in de tuin hun benen kunnen strekken en in de tuin kunnen vergaderen.

Werking

Literatuuronderzoek

 • Planten dragen bij aan stressreductie en positieve emoties (1).
 • Een groene omgeving heeft positieve effecten voor werknemers, omdat het onder meer bijdraagt aan het herstel van een stressvolle werkomgeving. Daarbij gaat het om natuur in de directe omgeving van de zorginstelling, zoals een tuin, dakterras of bos (1).
 • Een groene omgeving (zoals tuin, dakterras, bos) in een verpleeghuis voor mensen met dementie* kan de mentale gezondheid van de inwoners bevorderen. Daarbij gaat het om een vermindering van agitatie, een positievere stemming en een verbeterde kwaliteit van leven (1).
 • De beweegtuin is verder gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat bezoekers en patiënten tevredenheid ervaren door natuur en zich beter voelen. Natuur kan invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Kijken naar natuur kan bijdragen aan verlaging van de hartslag, verminderen van stress, ervaren van minder pijn en minder slaapproblemen (2).

* Onderzocht in een andere setting dan van het huidige voorbeeld.

Overzicht literatuur

 1. Wat Werkt Dossier Natuur
 2. Deventer Ziekenhuis
Man en meisje staan in de beweegtuin van het Deventer Ziekenhuis

Aansluiting andere doelen Green Deal

 • De vergroende omgeving en het plaatsen van bomen en planten in en rondom het ziekenhuis draagt bij aan CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) reductie.
 • De ambitie van Deventer ziekenhuis is om een beweegvriendelijk ziekenhuis te zijn. Daarnaast zijn er allerlei andere projecten die spelen binnen het ziekenhuis die wel inspelen op de andere pijlers van de Green Deal, bijvoorbeeld door middel van een project gericht op minder medicijnresten in afvalwater.

Aandachtspunten uitvoering programma

Randvoorwaarden

 • Iemand moet het initiatief nemen. De 11-jarige Anne Britt heeft een brief geschreven aan de burgemeester met de vraag om een tuin aan te leggen voor de patiënten. Daarna is de directeur van het ziekenhuis met haar in gesprek gegaan en zo is het initiatief gestart.
 • Er moet geld en materiaal zijn om de tuin aan te leggen. In Deventer hebben verschillende afdelingen bomen, planten, bankjes of andere onderdelen van de tuin gesponsord. Ook hebben verschillende mensen geld opgehaald.
 • De tuin moet draaiende worden gehouden. Men kon vrijwillig meewerken om de tuin aan te leggen en ook het onderhouden van de tuin wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

Succesfactoren

 • Het project heeft gezorgd voor een geweldige interne en externe binding. Via sociale media is er veel aandacht geweest voor de tuin. De hele schoolklas van Anne Britt was aanwezig bij de feestelijke opening.
 • Er heeft een tuinconcert plaatsgevonden waar zowel buurtbewoners en patiënten op af kwamen. Er is goede binding met de wijk.

Leerpunten

 • Dit soort activiteiten vragen een lange adem. Omdat geld primair naar zorg gaat, is het voor een project als dit lastig om genoeg budget en aandacht te krijgen. Uiteindelijk is het echter wel gelukt.

Meer informatie

Eventuele vragen zijn te stellen aan Gea Wijn, Milieu en BHV-coördinator bij het Deventer Ziekenhuis.