Voor veel toepassingen waar vroeger CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s of HCFK niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)’s werden gebruikt of waar nu HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)'s worden gebruikt zijn alternatieven beschikbaar. Zo wordt in Europa al sinds jaren iso-butaan gebruikt in koelkasten voor huishoudens; een koolwaterstof die de ozonlaag niet aantast en ook geen broeikaswerking heeft. Voor koelsystemen worden ook andere koolwaterstoffen gebruikt, terwijl ook CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) en ammoniak worden gebruikt als koelmiddel.

Voor veel toepassingen waar vroeger CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)’s of HCFK niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (niet-volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)’s werden gebruikt of waar nu HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)'s worden gebruikt zijn alternatieven beschikbaar. Zo wordt in Europa al sinds jaren iso-butaan gebruikt in koelkasten voor huishoudens; een koolwaterstof die de ozonlaag niet aantast en ook geen broeikaswerking heeft. Voor koelsystemen worden ook andere koolwaterstoffen gebruikt, terwijl ook CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) en ammoniak worden gebruikt als koelmiddel.

Nieuwe chemicaliën

De industrie heeft de afgelopen jaren ook nieuwe chemicaliën ontwikkeld als alternatief voor CFK’s, HCFK’s en HFK's. Een categorie van zulke stoffen zijn hydrofluor-olefinen ( HFO hydrofluor-olefinen (hydrofluor-olefinen)’s). Dit zijn HFK's die snel worden afgebroken in de buitenlucht, waardoor ze niet kunnen ophopen in de atmosfeer. Hun broeikaswerking is daarom gering; per kilogram uitstoot vergelijkbaar met die van CO2. Zo’n HFO wordt sinds kort toegepast als koelmiddel in de airconditioner van auto’s ter vervanging van HFK-134a welke een broeikaswerking heeft van ongeveer 1300 keer die van CO2.

Het effect van HFK's of andere stoffen op de totale broeikaswerking hangt niet alleen af van de stof zelf maar ook van de toepassing. Een koelsysteem gebruikt elektriciteit welke, afhankelijk van de manier van opwekking, uitstoot van CO2 met zich meebrengt.

Totale systeem

Bij sommige toepassingen is de CO2-uitstoot die samenhangt met het energiegebruik aanzienlijker voor de totale broeikaswerking van het systeem dan de broeikaswerking van de uitstoot van het koelmiddel alleen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een koelkast voor huishoudens. De uitstoot van het koelmiddel vindt meestal alleen plaats als de koelkast kapot gaat. De koelkast gebruikt echter wel continue elektriciteit en is indirect verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. Energie-efficiëntie speelt dus een belangrijke rol bij het vinden van alternatieven voor HFK's.

Welke alternatieve stof of techniek wordt gekozen hangt niet alleen van de broeikaswerking van de stof en de energie-efficiëntie van de toepassing, maar ook van de eventuele brandbaarheid en giftigheid, de beschikbaarheid, de kosten, etc.