Vragenlijstonderzoek RIVM

Sinds de start van het vragenlijstonderzoek in het voorjaar van 2020 hebben bijna 200.000 respondenten meegewerkt aan dit doorlopend onderzoek over gedrag en welbevinden in de coronaperiode. Van de resultaten publiceren we een uitgebreide beschrijving en duiding. Collega's van het RIVM, onderzoeksbureaus en kennisinstituten hebben veel belangstelling voor deze resultaten. Ook op andere gebieden, zoals sport en gezondheid, geven de resultaten een goed beeld van de gevolgen van de coronapandemie. Als RIVM werken we daar graag aan mee door, onder strikte voorwaarden, de resultaten ter beschikking te stellen. Ook publiceren een aantal regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en een duiding op regionaal niveau op basis van de data die wordt verzameld tijdens het vragenlijstonderzoek. Deze zijn terug te vinden op de websites van de regionale GGD’en.

Bijdrage aan ander RIVM-onderzoek

De resultaten van het vragenlijstonderzoek worden gebruikt bij veel ander RIVM-onderzoek naar COVID-19. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken naar hoe infectieziektes beter bestreden kunnen worden. Ook dragen de resultaten bij aan het zo goed mogelijk aanbieden van COVID-19 vaccinaties aan de Nederlandse bevolking, doordat er beter rekening kan worden gehouden met verwachtingen. Maar er zijn meer onderzoeken waarin de resultaten van het vragenlijstonderzoek worden toegepast:

 • Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie (RIVM, 2022)
 • Rapport Sport- en Beweeggedrag in 2020 (RIVM, 2021)
 • Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs (RIVM, Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, 2021)
 • Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid Volksgezondheid Toekomst Verkenning (RIVM, 2020)
 • Gezondheidsonderzoek COVID-19
 • Werken aan COVID-19 - Impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van zorgverleners (in ontwikkeling)
  Zorgverleners hebben tijdens de coronapandemie te maken met veel onzekerheden, hoge emotionele belasting, angst voor het oplopen van COVID-19 en een hoge werkdruk. In potentie kan dit een bedreiging vormen voor hun mentale gezondheid. In dit onderzoek wordt de mentale gezondheid van zorgverleners tijdens het eerste jaar van de pandemie vergeleken met die van overige werkenden.
 • Project 'Feiten en cijfers' (in ontwikkeling)
  In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) worden feiten en cijfers over de negatieve en mogelijke positieve gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid verzameld. Hierbij wordt gekeken naar zowel de gevolgen na een besmetting als de gevolgen van de coronamaatregelen voor leefstijl, en de lichamelijke en mentale gezondheid.

Bijdrage aan externe onderzoeken

Andere kennis- en onderzoeksinstituten maken, onder strikte voorwaarden, ook gebruik van de resultaten van het vragenlijstonderzoek.  Denk daarbij aan organisaties zoals CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Mulier Instituut en Nivel.