Nieuws

Beperken van sociale contacten grote uitdaging

Er is nog steeds breed draagvlak voor de coronamaatregelen. Wel is er sinds de strengere maatregelen weer sprake van een afname in sociaal en mentaal welzijn, met name bij jongere mensen.

15-01-2021 | 07:00
Man aan het videobellen

07-09-2020 | 10:00

Meer mensen laten zich testen bij klachten, thuisblijven blijft lastig

Eva en Ruud

Sinds de recente opleving van het nieuwe coronavirus, ervaren meer mensen het virus als bedreigend. Tegelijk is het draagvlak voor de maatregelen toegenomen en houden mensen zich beter aan de gedragsadviezen. Het meest opvallend is de toename in testen: 32% van de mensen met klachten die op een COVID-19 besmetting kunnen wijzen, laat zich testen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van juli. Wel gaan veel mensen met klachten nog naar buiten. Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, afgenomen tussen 19 en 23 augustus.  

Lees hier het nieuwsbericht


15-07-2020 | 13:25

GGD teststraat

Verschil tussen intentie en gedrag bij thuisblijven en testen op COVID-19

Het Nederlandse beleid om thuis te blijven met coronagerelateerde klachten en je te laten testen, kan op draagvlak rekenen van de meerderheid van de ruim 50.000 deelnemers aan het RIVM Gedragsonderzoek. Maar als mensen daadwerkelijk klachten krijgen, geeft 80% van de mensen aan toch naar buiten te zijn gegaan en 12% zegt zich getest te laten hebben. 4 op de 10 mensen herkent hun klachten van een andere aandoening dan COVID-19, zoals hooikoorts, en geeft dit als reden waarom ze zich niet laten testen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD’en. 

Lees hier het nieuwsbericht


03-07-2020 | 07:00

Terras buiten anderhalve meter afstand

Resultaten 4e meting - onderzoek gedrag en welbevinden

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand, en werk zoveel mogelijk thuis. Deze adviezen van de Rijksoverheid zijn bedoeld om het aantal contactmomenten waarbij het virus overgedragen kan worden, te beperken. Dat is een uitdaging, want mensen gaan steeds vaker naar buiten en spreken vaker met groepjes af. Daarbij wordt 1,5m afstand houden lastiger. Het theater en de horeca blijken locaties waar de 1,5 meter afstand houden het beste lukt. De grote meerderheid van de deelnemers staat – ondanks een lichte daling – achter de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de vierde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Lees hier het nieuwsbericht


12-06-2020 | 12:00

Thuis blijven

Grote bereidheid tot thuisisolatie bij positieve COVID-19 test

Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de coronapandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. De 1,5 meter afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. Veel mensen met verkoudheidsklachten geven aan dat ze niet binnen blijven of van plan zijn om zich te laten testen. Echter, als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan. Dat blijkt uit het derde gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. 

Lees hier het nieuwsbericht


22-05-2020 | 09:27

vragenlijstonderzoek ronde 2

De anderhalve meter afstand houden wordt steeds lastiger

De anderhalve meter afstand houden lukt mensen steeds minder goed. Mensen met een hogere kans op een ernstig verloop van een corona-infectie, lukt het over het algemeen beter de coronamaatregelen op te volgen. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden blijft met 90-95 % onveranderd hoog. Dit blijkt uit het tweede gedragsonderzoek van het RIVMGGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en de regionale GGD’en.

Lees hier het nieuwsbericht


07-05-2020 | 07:00

De 1,5 meter maatschappij is een lastige opgave

Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange termijn. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de RIVM en GGD’en onder 90.000 mensen.

Lees hier het nieuwsbericht


17-04-2020 | 09:00

Inzicht in gedrag van mensen bij bestrijding van het nieuwe coronavirus

Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. Daarmee roept de overheid mensen op om zich te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gedrag van mensen speelt dus een cruciale rol in de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Tegelijkertijd is de impact van de maatregelen op het dagelijks leven van mensen groot. 

Lees hier het nieuwsbericht