Nieuws

Draagvlak en naleving coronamaatregelen fors toegenomen

De naleving van coronamaatregelen als thuiswerken en laten testen bij klachten nam toe tijdens de recente periode van hoge besmettingscijfers. Daarbij werd naleving weer makkelijker gevonden en steeg het draagvlak voor de maatregelen.

10-12-2021 | 07:00
Vrouw op weg naar sport (tennis)

Brede beschikbaarheid van zelftesten verhoogt testbereidheid

Vanaf vrijdag 3 december verandert het testadvies: je kunt bij milde klachten naar de GGD, maar er ook voor kiezen een zelftest te doen. Het laagdrempelig beschikbaar stellen van voldoende zelftesten kan bijdragen aan de bestrijding van het virus.

02-12-2021 | 13:00
Man doet zelftest

Naleving coronamaatregelen vraagt om aandacht

De naleving van coronamaatregelen als thuiswerken, afstand houden en laten testen bij klachten nam af in de weken voorafgaand aan de recente persconferentie. Terwijl in deze periode een gestage stijging in besmettingen en ziekenhuisopnames was.

05-11-2021 | 07:00
2 dames lopen op straat

02-07-2021 | 10:00

Welbevinden stijgt, lichte daling naleving maatregelen

Campers op camperplaats aan een rivier

Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven zet de stijging in welbevinden door, met name bij jongeren en jongvolwassenen. Ook is er sprake van toename van vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Naleving van een deel van de resterende maatregelen neemt echter af. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Lees hier het nieuwsbericht


21-05-2021 | 07:00

Sociaal welbevinden toegenomen, naleving coronamaatregelen blijft belangrijk

Vrouw met fiets in park

Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen neemt het sociaal contact en het welzijn weer toe. Het naleven van de meeste maatregelen blijft daarbij vooralsnog stabiel (zoals testen bij de GGD en drukte mijden) of neemt mondjesmaat af (zoals thuiswerken of de 1,5 meter). Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en.


Lees het nieuwsbericht


09-04-2021 | 07:00

Steun voor coronapaspoort, naleving bezoekersregeling neemt af

vrouw zit op bank met laptop

Er lijkt breed draagvlak voor een in te voeren coronapaspoort. 7 op de 10 deelnemers aan vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en zien het zitten om hiermee toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Met een 'paspoort app' zouden zij kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve testuitslag hebben. Een paspoort dat aantoont dat ze COVID-19 hebben gehad, om op basis daarvan toegang te krijgen, zien veel minder mensen zitten (4 op de 10).

Lees het nieuwsbericht


26-02-2021 | 07:00

Beleid coronamaatregelen wringt, maar naleving vooralsnog hoog

Mensen op een bankje

De naleving van de coronamaatregelen, zoals de avondklok, thuiswerken en het vermijden van drukte, is nog steeds hoog. Het draagvlak voor de bezoekersregel is met de inperking van 2 naar 1 persoon wel fors gedaald. Dit gaat gepaard met een verdere afname in het sociaal en mentaal welbevinden. De ondervraagde mensen hebben behoefte aan een heldere koers en eerlijkere verdeling van de lasten van de pandemie. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Lees het nieuwsbericht


08-02-2021 | 19:30

Breed draagvlak avondklok, beperkte daling sociale contacten

vrouw aan het videobellen

8 van de 10 mensen staan achter de avondklok. Ruim 9 van de 10 mensen geven aan zich in de eerste week aan de avondklok te hebben gehouden. Daarentegen toont men zich kritischer over de beperking van 2 naar 1 bezoekers per dag. De helft van de mensen steunt deze maatregel en de naleving is 80%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.


Lees het nieuwsbericht


15-01-2021 | 07:00

Beperken van sociale contacten grote uitdaging

Man aan het videobellen

Naleving van de coronamaatregelen kan nog beter, ook al bleek deze de afgelopen maanden globaal genomen nagenoeg gelijk te zijn gebleven. Er is nog steeds breed draagvlak voor deze maatregelen. Er lijkt daarmee niet direct sprake van ‘coronamoeheid’ in de zin dat de urgentie en naleving afneemt. Wel is er sinds de strengere maatregelen weer sprake van een afname in sociaal en mentaal welzijn, waarbij jongere mensen het slechtst scoren. Dit blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en, uitgevoerd rond de jaarwisseling.

Lees het nieuwsbericht


30-11-2020 | 10:30

Naleving coronamaatregelen gaat beter

Winkelmandjes pakken in coronatijd

Dit najaar was er een sterke opleving van het aantal positief geteste personen op COVID-19. Na het aanscherpen van maatregelen volgde een aanzienlijke, maar relatief kort durende daling. Deze daling viel samen met een forse verandering in gedrag, half november gemeten. Zo geven Nederlanders bijvoorbeeld aan vaker drukte te mijden dan zes weken eerder (67%, was 58%). Zij vonden dat, mogelijk door de aangescherpte maatregelen, ook makkelijker. Dat blijkt uit de achtste ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en GGD’en

Lees het nieuwsbericht


16-10-2020 | 11:00

Coronamaatregelen: draagvlak blijft hoog, ondanks zorgen

Vrouwen op een trap

Met de snelle toename van infecties schatten mensen de kans om zelf besmet te raken hoger in dan 6 weken eerder (was 10%, nu 18%). 5 van de 10 mensen maken zich zorgen en 3 van de 10 voelen zich hulpeloos, bang en ervaren stress. Deze gevoelsmatige dreiging van het nieuwe coronavirus komt daarmee weer op het niveau van april 2020. Dat blijkt uit de zevende ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en GGD’en dat begin oktober (direct na de persconferentie van 29 september en vóór de nieuwe maatregelen van 13 oktober) is afgenomen. 

Lees het nieuwsbericht


07-09-2020 | 10:00

Meer mensen laten zich testen bij klachten, thuisblijven blijft lastig

Eva en Ruud

Sinds de recente opleving van het nieuwe coronavirus, ervaren meer mensen het virus als bedreigend. Tegelijk is het draagvlak voor de maatregelen toegenomen en houden mensen zich beter aan de gedragsadviezen. Het meest opvallend is de toename in testen: 32% van de mensen met klachten die op een COVID-19 besmetting kunnen wijzen, laat zich testen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van juli. Wel gaan veel mensen met klachten nog naar buiten. Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en, afgenomen tussen 19 en 23 augustus.

Lees het nieuwsbericht


15-07-2020 | 13:25

GGD teststraat

Verschil tussen intentie en gedrag bij thuisblijven en testen op COVID-19

Het Nederlandse beleid om thuis te blijven met coronagerelateerde klachten en je te laten testen, kan op draagvlak rekenen van de meerderheid van de ruim 50.000 deelnemers aan het RIVM Gedragsonderzoek. Maar als mensen daadwerkelijk klachten krijgen, geeft 80% van de mensen aan toch naar buiten te zijn gegaan en 12% zegt zich getest te laten hebben. 4 op de 10 mensen herkent hun klachten van een andere aandoening dan COVID-19, zoals hooikoorts, en geeft dit als reden waarom ze zich niet laten testen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Lees het nieuwsbericht


03-07-2020 | 07:00

Terras buiten anderhalve meter afstand

Resultaten 4e meting - onderzoek gedrag en welbevinden

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand, en werk zoveel mogelijk thuis. Deze adviezen van de Rijksoverheid zijn bedoeld om het aantal contactmomenten waarbij het virus overgedragen kan worden, te beperken. Dat is een uitdaging, want mensen gaan steeds vaker naar buiten en spreken vaker met groepjes af. Daarbij wordt 1,5m afstand houden lastiger. Het theater en de horeca blijken locaties waar de 1,5 meter afstand houden het beste lukt. De grote meerderheid van de deelnemers staat – ondanks een lichte daling – achter de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de vierde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Lees het nieuwsbericht


12-06-2020 | 12:00

Thuis blijven

Grote bereidheid tot thuisisolatie bij positieve COVID-19 test

Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de coronapandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. De 1,5 meter afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. Veel mensen met verkoudheidsklachten geven aan dat ze niet binnen blijven of van plan zijn om zich te laten testen. Echter, als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan. Dat blijkt uit het derde gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. 

Lees het nieuwsbericht


22-05-2020 | 09:27

vragenlijstonderzoek ronde 2

De anderhalve meter afstand houden wordt steeds lastiger

De anderhalve meter afstand houden lukt mensen steeds minder goed. Mensen met een hogere kans op een ernstig verloop van een corona-infectie, lukt het over het algemeen beter de coronamaatregelen op te volgen. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen, het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en het afstand houden blijft met 90-95 % onveranderd hoog. Dit blijkt uit het tweede gedragsonderzoek van het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en.

Lees het nieuwsbericht


07-05-2020 | 07:00

De 1,5 meter maatschappij is een lastige opgave

Persoonlijke hygiënemaatregelen, zoals het niet meer geven van een hand, of het gebruik van papieren zakdoekjes zien de meeste Nederlanders niet als een probleem. Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers zijn de lastigste opgaven, zeker op de lange termijn. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de RIVM en GGD’en onder 90.000 mensen.

Lees het nieuwsbericht


17-04-2020 | 09:00

Inzicht in gedrag van mensen bij bestrijding van het nieuwe coronavirus

Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. Daarmee roept de overheid mensen op om zich te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gedrag van mensen speelt dus een cruciale rol in de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Tegelijkertijd is de impact van de maatregelen op het dagelijks leven van mensen groot. 

Lees het nieuwsbericht