Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in samenwerking met het Kadaster en de TUTechnische Universiteit Delft een omgevingsmodel voor geluid ontwikkeld. Dit 3D omgevingsmodel Geluid is vanaf 1 februari 2021 beschikbaar op PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart).

3D-omgevingsmodel voor berekenen overdracht geluid

Het landelijke 3D omgevingsmodel Geluid ondersteunt gebruikers om de overdracht van geluid van bron naar ontvanger te berekenen. Daarmee draagt het model bij aan het eenduidig en efficiënt berekenen van geluidniveaus. 


Ontwikkeling en beheer 3D omgevingsmodel Geluid

In 2017 zijn het Kadaster en TUTechnische Universiteit Delft gestart met de ontwikkeling van een 3D-geluidbestand. Zij werkten daarbij  samen met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rijkswaterstaat, IPOInterprovinciaal Overleg en ProRail.  In 2019 hebben deze organisaties een 0.3 versie van het model gebouwd voor een testgebied in Rotterdam. Vanaf 2019 heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat het 3D -geluidbestand verder ontwikkeld tot een landelijk omgevingsmodel. Het 3D omgevingsmodel Geluid wordt elk jaar geactualiseerd. In 2021 zet het RIVM samen met de partners een strategie op voor het versiebeheer.

Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVM, heeft het artikel ‘3D omgevingsmodel Nederland’ gepubliceerd in het tijdschrift Geluid (maart 2021). In het artikel beschrijft hij de achtergrond van deze nieuwe dataset.