We hebben allemaal te maken met geluiden in onze leefomgeving; op het werk, onderweg, maar ook in en om ons huis. Sommige geluiden vinden we prettig, andere geluiden ervaren we als storend of ongewenst. Wanneer geluid te hard is of langdurig op ons inwerkt kan dat invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn. Geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Deze effecten kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot een hogere bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd. Geluid kan echter ook direct resulteren in fysiologische reacties zoals een verhoogde bloeddruk. Ook kan geluid een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen.

Wat doet het RIVM

Het RIVM onderzoekt wat de invloed van geluid is op onze gezondheid en welzijn en volgt de internationale kennis op dit gebied. Dat doen we door vast te stellen hoe de geluidshinder en slaapverstoring door geluidsbronnen zich onder de Nederlandse bevolking ontwikkelt.  Ook nemen we deel aan nationaal en internationaal onderzoek naar de gevolgen van geluid op de gezondheid. Daarnaast werken we actief mee aan het opstellen van de WHO World Health Organization (World Health Organization)-richtlijnen voor geluid, en adviseren we medisch milieukundigen van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en bij vragen over geluid.