Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Als de moeder gordelroos krijgt, zijn er geen risico's. Zwangeren die via iemand met gordelroos worden besmet en voor het eerst waterpokken doormaken, zie waterpokken en zwangerschap.

Risico voor het ongeboren kind

Als de moeder gordelroos krijgt, zijn er geen risico's. Gordelroos tijdens de zwangerschap levert geen risico op congenitaal varicellasyndroom.
Zwangeren die via iemand met gordelroos worden besmet en voor het eerst waterpokken doormaken, zie waterpokken en zwangerschap.

Risico voor pasgeborene

Als de moeder gordelroos krijgt, zijn er geen risico's. Pasgeborenen van wie de moeder rond de bevalling gordelroos heeft, hebben in verband met de hoge antistoftiters bij de moeder geen risico op perinatale waterpokken. Zwangeren die via iemand met gordelroos worden besmet en voor het eerst waterpokken doormaken, zie waterpokken en zwangerschap.

Advies

Als de moeder in contact komt met iemand die gordelroos heeft en zijzelf nog geen waterpokken heeft gehad, kan zij waterpokken krijgen.
Wie ooit waterpokken heeft gehad is beschermd tegen het virus dat waterpokken en gordelroos veroorzaakt. Ook het ongeboren of pasgeboren kind is dan beschermd. Wanneer men hier niet zeker van is, dan kan dit door de huis- of bedrijfsarts gecontroleerd worden. Vrouwen die niet beschermd zijn tegen het virus en vanwege hun werk een verhoogd risico op blootstelling lopen kunnen overwegen om voorafgaand aan de zwangerschap zich te laten vaccineren.
Heeft geen waterpokken doorgemaakt en u bent niet gevaccineerd? Vermijd dan contact met kinderen en volwassenen die mogelijk waterpokken of gordelroos hebben. Ga naar de verloskundige, huisarts of gynaecoloog als er toch contact is geweest met iemand met waterpokken of gordelroos.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten