De juiste hygiënemaatregelen en vaccinatie kunnen de kans op griep verminderen. Antivirale middelen worden hierbij over het algemeen niet gebruikt. Een uitzondering hierop is een virologisch bevestigde uitbraak in een zorginstelling, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en op specifieke afdelingen in ziekenhuizen (IC intensive care (intensive care), oncologie, neonatologie, geriatrie en hematologie) met patiënten met een zeer hoog risico op complicaties van griep.

De belangrijkste reden is om zichzelf tegen griep te beschermen, gevolgd door het beschermen van familieleden, patiënten en voorkomen van ziekteverzuim.

Referentie

https://link.springer.com/article/10.1007/s12498-019-0093-8

De meeste medewerkers verwachten niet dat ze zelf griep krijgen, omdat ze gezond zijn en een goede afweer hebben; de beperkte vaccineffectiviteit van het griepvaccin; ze zich zorgen maken over mogelijke bijwerkingen; zij geen direct patiëntencontact hebben; ze  geen tijd hebben gehad/vergeten zijn om zich te laten vaccineren.

Referentie

https://link.springer.com/article/10.1007/s12498-019-0093-8

 

In Nederland is er elke winter 5-10% kans om griep te krijgen. Als binnen een zorginstelling veel medewerkers ziek thuis moeten blijven door griep, dan kan dit tot problemen leiden voor de zorgcontinuïteit. Bovendien, bijna de helft van de mensen doorloopt de griep asymptomatisch, maar zij kunnen wel andere (kwetsbare) mensen besmetten. Vaccinatie vermindert de kans op besmetting.

De tijd tussen het overbrengen en het uitbreken van de ziekte duurt meestal 1-5 dagen. Geïnfecteerde mensen zijn al besmettelijk een dag voordat de symptomen verschijnen. Bovendien doorloopt bijna de helft van de mensen de griep asymptomatisch, maar zij kunnen wel andere (kwetsbare) mensen besmetten.
Hygiënemaatregelen kunnen overdracht van het virus doen verminderen, maar griepvaccinatie is de beste bescherming tegen verspreiding die we hebben om zorgpersoneel zelf en kwetsbare patiënten in de omgeving te beschermen tegen de gevolgen van griep.

 

Voor meer informatie over epidemiologie, feiten en cijfers, zie Feiten en cijfers-pagina.