Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

menigte mensen

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe milder dan in de afgelopen vier jaar. Afgelopen week bezochten 50 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dit is onder de grens voor een griepepidemie. Als de incidentie voor twee achtereenvolgende weken onder de grens voor een griepepidemie blijft, is de epidemie officieel ten einde. Ondanks het lagere aantal patiënten met griepachtige klachten, circuleert er nog steeds influenzavirus in Nederland. In ongeveer 40 procent van de monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten werd het influenzavirus gevonden, voornamelijk van het type A. Influenzavirussen van het subtype A(H3N2) en van het subtype A(H1N1)pdm09 werden in gelijke mate gedetecteerd in de monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. 

Griep

Griep

Griepprik

griepprik wordt gezet

Griepprik

Zorgprofessionals

Professionals

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Nieuws

Griepepidemie na 14 weken voorbij

De griepepidemie die 10 december startte is voorbij. De epidemie duurde dit jaar 14 weken. Dat is langer dan de gemiddelde duur van 9 weken in de afgelopen 25 jaar. Dit winterseizoen hadden minder mensen de griep in vergelijking met de vier vorige seizoenen. De epidemie is nu officieel afgelopen, maar er zijn nog steeds mensen met griep.

03-04-2019 | 10:42
Meer nieuws