Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Afgelopen week (11 t/m 17 mei) bezochten 14 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat weer iets lager is dan de week ervoor. De IAZinfluenza-achtig ziektebeeld-incidentie is in week 20 licht gestegen in de leeftijdsgroep 5-14 jaar en 45-64 jaar en laag in alle leeftijdsgroepen. De IAZ-incidentie was in week 20 gestegen in regio West en gedaald in de andere drie regio’s. In geen van de 23 ingestuurde IAZ en ARIacute respiratoire infectie monsters werd in week 20 het influenzavirus, RSVRespiratoir Syncytieel Virus, enterovirus, rhinovirus of SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 gevonden. Naast de daling in griepachtige klachten, was er ook een dalende trend te zien van andere luchtwegklachten die passen bij COVID-19. Dit blijkt uit de gegevens van NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
In opdracht van het RIVM is Nivel recent gestart met een monitor naar zelf-gerapporteerde griepachtige klachten onder de algemene bevolking. In week 19 blijkt dat 6% van de deelnemers klachten had van verkoudheid of griep. Dat is vergelijkbaar met de weken daarvoor (6% in week 18). Van de mensen met klachten zegt 94% geen koorts te hebben gehad (ook 94% in week 18). 11% heeft contact gehad met de huisarts vanwege verkoudheidsklachten of griep (8% in week 18).

Griep

Griep

Griepprik

griepprik wordt gezet

Griepprik

Zorgprofessionals

Professionals

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers