Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Afgelopen week (15 t/m 21 juni) bezochten 8 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat vergelijkbaar is met de weken ervoor. Het aantal patiënten dat de huisarts bezocht met griepachtige klachten is in week 25 gestegen in de leeftijdsgroep 0-4 jaar en stabiel gebleven of gedaald in de andere leeftijdsgroepen. In de periode van 18 mei t/m 21 juni 2020 (weken 21 t/m 25) werd in geen van de totaal 130 ingestuurde monsters van patiënten met griepachtige klachten of andere acute klachten aan de luchtwegen het influenzavirus of RSVRespiratoir Syncytieel Virus gevonden. In deze monsters werd wel 13 maal rhinovirus, één maal enterovirus en één maal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 gevonden.  Dit blijkt uit de gegevens van NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Omdat er momenteel weinig griep voorkomt, rapporteren we minder vaak nieuwe cijfers op deze pagina. De volgende update wordt geplaatst op woensdag 29 juli.

Griep

Griep

Griepprik

griepprik wordt gezet

Griepprik

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling