Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Afgelopen week (17 t/m 23 augustus) bezochten 10 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat hoger is dan voorgaande weken, maar vergelijkbaar met voorgaande seizoenen. In de periode van 27 juli t/m 23 augustus 2020 (weken 31 t/m 34) werd in geen van de totaal 49 ingestuurde IAZinfluenza-achtig ziektebeeld en ARIacute respiratoire infectie monsters het influenzavirus, SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, RSVRespiratoir Syncytieel Virus of enterovirus gevonden. Er werd in deze periode 11 maal rhinovirus gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Omdat er momenteel weinig griep voorkomt, rapporteren we minder vaak nieuwe cijfers op deze pagina. De volgende update wordt geplaatst op woensdag 30 september. Wel wordt in de wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland iedere dinsdag om 14.00u de laatste SARS-CoV-2 cijfers gepresenteerd.

Griep

Griep

Griepprik

Griepprik

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling