Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Afgelopen week (16 t/m 22 november) bezochten 17 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat lager is dan voorgaande seizoenen. In de 11 ingestuurde IAZinfluenza-achtig ziektebeeld- en andere ARIacute respiratoire infectie-monsters die zijn afgenomen in de periode van 16 t/m 22 november 2020 werd geen van de onderzochte virussen gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De volgende update wordt geplaatst op woensdag 2 december. In de wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland wordt iedere dinsdag om 14.00u de laatste SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 cijfers gepresenteerd.

Griep

Griep

Griepprik

Griepprik

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling