Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Er is weinig griep in Nederland, maar er worden wel besmettingen met RSrespiratoir syncytieel-virus en een aantal andere luchtwegvirussen gevonden. Afgelopen week (13 t/m 19 september) bezochten 14 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en onder de epidemische drempel. In de acht ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten met acute klachten aan de luchtwegen in de afgelopen week werd één maal (13%) seizoens coronavirus, één maal (13%) humaan metapneumovirus, één maal (13%) rhinovirus, één maal (13%) SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en geen influenzavirus, RS-virus, enterovirus, en parainfluenzavirus gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.

Griep

Griep

Griepprik

Griepprik

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling