Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (ofwel influenzavirus). De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVM volgt de ontwikkeling van het griepvirus in Nederland en doet onderzoek naar griep en de griepprik. 

Griep

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus. Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Door hoesten en niezen kun je een ander besmetten.

Griepprik

Vooral mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen kunnen ernstig ziek worden van griep. Deze mensen kunnen ieder jaar een griepprik krijgen. 

Griep volgen

Arts schrijft op schrijfblok

Het RIVM volgt de ontwikkeling van het griepvirus op verschillende manieren. Dat noemen we surveillance.

Professionals

Informatie over griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel, uitvoerdering van de griepprikcampagne, diagnostiek en behandeling.

Feiten en cijfers

Grafiek aantallen griepachtig ziektebeeld

Iedere week publiceert het RIVM de stand van zaken over de verspreiding van het griepvirus in Nederland.