Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties

De griepepidemie van begin 2022 is ten einde. Omdat er op dit moment weinig griep voorkomt in Nederland, wordt deze tekst en de  grafieken op de Feiten en Cijfers pagina niet wekelijks geüpdatet. De volgende update volgt op 28 september 2022.

Griep

Griepprik

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling