Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Er is weinig griep in Nederland. Afgelopen week (18 t/m 24 januari) bezochten 10 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dit is een daling vergeleken met de weken daarvoor, lager dan voorgaande seizoenen en onder de epidemische drempel. In de 13 ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten een acute luchtweginfectiedie in de periode van 18 t/m 24 januari werd één maal rhinovirus en één maal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 gevonden, en geen influenzavirus, RSVRespiratoir Syncytieel Virus of enterovirus. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.

De volgende update wordt geplaatst op woensdag 3 februari. In de wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland wordt iedere dinsdag om 14.00u de laatste SARS-CoV-2 cijfers gepresenteerd.

Griep

Griep

Griepprik

Griepprik

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling