Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar griep en de griepprik.

Griep: stand van zaken

Er is zeer weinig griep in Nederland. Afgelopen week (17 t/m 23 mei) bezochten 8 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dit is lager dan voorgaande seizoenen en onder de epidemische drempel. In de negen ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten met acute klachten aan de luchtwegen in de periode van 17 t/m 23 mei werd vijf maal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, eenmaal rhinovirus en geen influenzavirus, RSVRespiratoir Syncytieel Virus, enterovirus, parainfluenzavirus of humane seizoenscoronavirus gevonden.  Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.

De volgende update wordt geplaatst op woensdag 30 juni. In de wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland wordt iedere dinsdag om 14.00u wel de laatste cijfers (incl. SARS-CoV-2) gepresenteerd.

Griep

Griep

Griepprik

Griepprik

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Professionals

Informatie voor zorgprofessionals over:

  • Griepvaccinaties voor gezondheidszorgpersoneel
  • Informatie voor uitvoerders van de griepprikcampagne
  • Diagnostiek
  • Behandeling