Infecties met groep A-streptokokken (GAS) komen vaak voor in Nederland. Meestal zijn deze infecties onschuldig. Soms worden mensen ernstig ziek van een infectie met groep A-Streptokokken. Ze kunnen in korte tijd heel erg ziek worden van de bacterie. De bacterie dringt dan door in weefsels,  bloedbaan, hersenvliezen of gewrichten. Dit heet een invasieve GAS-infectie. Op deze pagina staat hoe vaak dit soort infecties in Nederland gemeld worden. 

Sinds het voorjaar van 2022 neemt het aantal meldingen van invasieve GAS-infecties toe. In het voorjaar van 2022 was dit vooral te zien bij kinderen tussen 0 en 5 jaar. Maar in december 2022 steeg het aantal meldingen van invasieve GAS-infecties bij volwassenen ook sterk. Vooral de stijging van meldingen van toxische shock syndroom (STSS streptokokken toxisch shocksyndroom (streptokokken toxisch shocksyndroom)) viel op. In werkelijkheid is het aantal mensen met een ernstige GAS-infectie groter.  Dit komt omdat niet alle ernstige ziekten door groep A streptokokken gemeld moeten worden. 

Meldingen bij kinderen

In 2022 werden in Nederland veel meer kinderen tussen 0 en 5 jaar ernstig ziek door een groep A-streptokok dan in de jaren daarvoor. Bij het RIVM zijn in 2022 42 kinderen met deze ziekte gemeld. Minstens 9 van deze kinderen overleden. Tussen 2016 en 2019 ontving het RIVM ieder jaar gemiddeld 6 meldingen. Het aantal meldingen was in 2022 dus zeven keer zo hoog. 

Meer invasieve GAS-infecties melden

Het RIVM heeft  huisartsen en artsen in ziekenhuizen geïnformeerd over de toename van het aantal gemelde invasieve GAS-infecties. Na overleg met deskundigen is besloten om het aantal ziektes dat artsen en laboratoria moeten melden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) uit te breiden. De GGD kan dan antibiotica geven aan mensen die in huis wonen bij iemand met een invasieve GAS-infectie. Dit is om te voorkomen dat mensen in de directe omgeving van iemand met een invasieve GAS-infectie ook ernstig ziek worden. 

Beeld in andere landen

Ook in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk werden vorig jaar meer mensen ernstig ziek door de groep-A-streptokok dan verwacht. Het is niet bekend hoe dit komt. Wel geeft een infectie met een virus, zoals het griepvirus of waterpokken, een grotere kans op een ernstige infectie met groep-A-streptokokken. Mogelijk zijn meer mensen vatbaar voor de bacterie. Dit kan komen omdat mensen de afgelopen jaren door de coronamaatregelen minder in aanraking kwamen met virussen en bacteriën.  

Over de groep A streptokok 

De groep A streptokok is een bacterie die veel mensen in hun keel of op de huid dragen zonder daar ziek van te worden. De meeste infecties zijn niet erg. Bijna alle kinderen hebben weleens een GAS-infectie gehad, bijvoorbeeld krentenbaard, een ontstoken keel of roodvonk. Heel soms kan de bacterie een ernstige infectie geven, zoals bloedvergiftiging (sepsis), onderhuidse infecties of longontsteking. De kans op een ernstige infectie is groter tijdens of vlak na waterpokken of een luchtweginfectie zoals griep. 

Neem contact op met de huisarts als een kind steeds zieker wordt bij een luchtweginfectie of waterpokken. Of als het kind opknapt en na een aantal dagen plotseling weer zieker wordt. Op de website van thuisarts staat meer informatie.