Hormoonverstorende stoffen kunnen mogelijk schadelijke effecten op onze gezondheid veroorzaken. Eventuele blootstelling is mogelijk via de mond, de huid of via inademing. Blootstelling aan (in aanraking komen met) hormoonverstorende stoffen is lang niet altijd schadelijk. Dit hangt onder andere af van hoe lang en hoe vaak en met hoeveel van de stof je in contact bent gekomen.

Verder kunnen de mogelijke gezondheidseffecten ook afhangen van de levensfase waarin je deze stoffen binnenkrijgt. Zo kan blootstelling tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte, of tijdens de jeugd of puberteit andere effecten geven dan als je volwassen bent. Dit komt omdat hormonen tijdens deze levensfases een bijzondere rol spelen bij processen in het lichaam. Denk aan de ontwikkeling van het ongeboren kind of tijdens de puberteit.

Gezondheidseffecten

Verschillende nadelige gezondheidseffecten worden in wetenschappelijke studies gelinkt aan blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Voorbeelden zijn:

  • onvruchtbaarheid
  • aangeboren afwijkingen
  • overgewicht
  • hart- en vaatziekten
  • diabetes
  • stofwisselingsziekten
  • sommige soorten kanker

Er zijn aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen kunnen bijdragen aan het ontstaan van deze gezondheidseffecten. Maar bij het ontstaan van ziekte spelen veel factoren een rol. Denk aan erfelijke aanleg, leefstijl en voeding. Veel ziektes ontstaan door een combinatie van verschillende factoren. Dat maakt het lastig om vast te stellen of hormoonverstorende stoffen daadwerkelijk schadelijke effecten op onze gezondheid veroorzaken.