Het rekenmodel IPOLicht berekent de invloed van verlichting op de omgeving en de effecten van maatregelen aan lichtbronnen in een bestaande situatie. Het gaat om lichtbronnen als openbare verlichting, kassen, sportverlichting, reclameverlichting en gevelverlichting. Dit instrument kan ondersteuning bieden bij het maken van beleid voor gebiedsontwikkeling en –inrichting alsmede bij vergunningverlening. IPOLicht is kosteloos en bestemd voor provincies, gemeenten en milieudiensten, maar ook voor advies- en ingenieursbureaus.

IPOLicht versie 1.2

Met deze versie is het rekenmodel IPOLicht op basis van nieuwe inzichten van, en tevens in opdracht van, het RIVM verbeterd. Het rekenmodel houdt nu ook rekening met de invloed van bewolking. Het model kan, naast de situatie bij helder weer, ook de hoeveelheid lichtvervuiling bij bewolkt weer doorrekenen.

Bewolking en nachtelijke verlichting

Bij bewolkt weer is de invloed van nachtelijke verlichting groter doordat wolken het licht weerkaatsen.  In natuurgebieden kan de hemelhelderheid hierdoor met een factor 10 versterkt worden, in sommige steden met een factor 100. In donkere gebieden, zonder invloed van kunstmatige verlichting, is het ‘s nachts juist donkerder dan bij helder weer. De bewolking schermt het licht van de sterren, het hemellicht, af.

Meetnet Hemelhelderheid Nederland

Het rekenmodel IPOLicht is aangepast op basis van onderzoek van het RIVM. Hiervoor is gebruikgemaakt van metingen van het Meetnet Hemelhelderheid Nederland, aangevuld met meer specifieke metingen. Op basis van deze metingen is de relatie bepaald tussen de hemelhelderheid bij bewolkt weer en bij helder weer. De uitkomst van deze analyse geldt voor de in Nederland overheersende typen bewolking en verlichting.