Infectieziekten Bulletin jaargang 24 nummer 6, juni 2013